SNEL INFORMATIE
Sluit snel informatie

Nieuwsberichtdetail

Wachtenden op een PAB: dien voor 2 februari je priorchecklist in />

  </div>
   <div class=

Wachtenden op een PAB: dien voor 2 februari je priorchecklist in

6 dec 2017 door absoluut vzw

In 2018 zijn er bijkomende budgetten beschikbaar voor de financiering van Persoonlijke Assistentiebudgetten (PAB’s minderjarigen). De middelen worden toegekend na prioritering door de Intersectorale Regionale Prioriteiten Commissie (IRPC) in de loop van maart 2018. De bespreking op de IRPC’s wordt voorbereid door de jeugdhulpregie van de intersectorale toegangspoort

Wacht je zoon of dochter op een PAB, en wil je je vraag voorleggen aan de IRPC? Neem contact op met je aanmelder-contactpersoon om een priorchecklist in te vullen. Die persoon moet de checklist ten laatste op vrijdag 2 februari 2018 aan de intersectorale toegangspoort bezorgen. Dat kan enkel als je zoon of dochter een geldige indicatiestelling voor PAB heeft (met toegekende budgetcategorie) en op 31/03/2018 jonger is dan 22 jaar.

Alle hulpverleners van minderjarigen met een geldig indicatiestellingsverslag waarin PAB is opgenomen, hebben hierover ook bericht gekregen. Vragen? Contacteer je aanmelder-contactpersoon of je regionale toegangspoort.

https://www.absoluutvzw.be/uploads/cgblog/id110/Minderj_detail.png