SNEL INFORMATIE
Sluit snel informatie

Nieuwsberichtdetail

7 dagen op 7 ondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder />

  </div>
   <div class=

7 dagen op 7 ondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder

28 mrt 2018 door absoluut vzw

De persoon met een handicap verblijft enkele dagen en nachten bij een vergunde zorgaanbieder. Maar de zorg wordt te zwaar voor de personen in de thuissituatie. In dat geval bestaat er een uitzonderingsprocedure  7/7 zodat de persoon met een handicap 7 dagen op 7 ondersteuning krijgt bij de vergunde zorgaanbieder. Opgelet, je moet hiervoor wel aan een aantal voorwaarden voldoen, je komt in aanmerking voor de uitzonderingsprocedure 7/7 als je:

·         al gebruik maakte van ondersteuning van een voorziening (‘zorg in natura’) en een PVB ontving door de overstap naar PVF;

·         bovendien in 2016 gemiddeld 3,75 nachten per week verblijf kreeg;

·         en op 31 december 2016 gebruik maakte van dag- en woonondersteuning.

De procedure omvat enkele stappen:

·         Je stelt jouw vergunde zorgaanbieder op de hoogte van de gewijzigde situatie.

·         Je stuurt het aanvraagformulier voor de uitzonderingsprocedure 7/7 op naar het provinciale kantoor van het VAPH. Het VAPH gaat dan na of je voldoet aan de voorwaarden.

·         Je verblijft 6 maanden of langer bij de vergunde zorgaanbieder. Om het correcte budget te berekenen, is er ook een zorgzwaartebepaling nodig. Het is immers noodzakelijk dat het PVB op jouw maat wordt gesneden. Daarvoor neem je best contact op met een multidisciplinair team (MDT). Opgelet, de procedure kan ten allen tijde stopgezet worden. Als er een toewijzing komt, krijg je eerst een brief met ‘voorstel tot toewijzing’. Dit is het laatste moment dat je procedure kan stopzetten. Als uit de zorgzwaartebepaling immers een lager PVB komt, dan krijg je die lagere budgethoogte.

Meer info over deze stappen en het formulier vind je op www.vaph.be/ondersteuning-op-maat/pvb/nood/uitzonderingsprocedure

https://www.absoluutvzw.be/uploads/cgblog/id129/7op7_detail.jpg