SNEL INFORMATIE
Sluit snel informatie
mijnVAPH.be (PVB) Nog maar één teller />

  </div>
   <div class=

mijnVAPH.be (PVB) Nog maar één teller

22 jun 2018 door absoluut vzw

Vanaf 1 juni staat er maar één teller op jouw budgetlijn van je PVB in mijnvaph.be. Dit zal jouw zorggebonden budget zijn. Het zorggebonden budget is jouw budget zoals ook al in de budgetlijn verschijnt en dus zonder dat er 11,94% beheerskosten meegerekend wordt.
De percentagebalk zal vanaf nu een duidelijk overzicht bieden van wat je al besteed hebt,

welke bedragen in verwerking zijn (en dus nog teruggestort moeten worden) en wat je nog kan besteden. Door met jouw muis over te balk te bewegen zal je de effectieve bedragen zien.

 

 

 

 

Donkerblauw: dit zijn de reeds terugbetaalde kosten (inclusief de beheerskosten) of met andere woorden: wat je al besteed hebt
Lichtblauw: kosten die zijn goedgekeurd door het VAPH, maar nog niet op jouw rekening teruggestort zijn (daarna wordt dit bij het donkerblauw deel bijgeteld)
Groen: nog beschikbaar saldo. Ook hier gaat het enkel over de zorggebonden kosten (dus buiten de 11,94% beheerskosten).
Telkens je een kost indient die recht geeft op beheerskosten, verschijnt dit op jouw scherm.


Het nadeel is dus dat je geen overzicht meer hebt over de kosten waar je nog recht op hebt, inclusief de beheerskosten (de vroegere derde teller).


Saldo in punten
Als je in mijnVAPH.be naar terbeschikkingstellingen gaat, kan je naast jouw saldo in euro’s ook het saldo in punten zien. Het gaat hier om het saldo van jouw totale jaarbudget (puur zorggebonden, zonder beheerskosten). Hierbij wordt géén rekening gehouden met het reeds bestede budget van dat jaar.

 

 

 > B- en P-waarden

Als je gaat onderhandelen met een vergunde zorgaanbieder, vraagt die soms naar jouw B- en P-waarden. Deze waarden geven aan hoe zwaar jouw handicap en ondersteuningsnood is. De vergunde zorgaanbieder vraagt deze om te kunnen inschatten hoeveel personeel hij moet inzetten om aan jouw vraag te beantwoorden.
Deze B- en P-waarden zijn enkel ter beschikking als je al een inschaling hebt laten doen. Heb je deze laten doen, vind je ze terug op mijnVAPH.be onder vragen/beslistevragen/pvb/pvb herziening/inzien details.

https://www.absoluutvzw.be/uploads/cgblog/id136/detail.jpg