SNEL INFORMATIE
Sluit snel informatie
Aparte regeling NAH of tetraplegie definitief goedgekeurd />

  </div>
   <div class=

Aparte regeling NAH of tetraplegie definitief goedgekeurd

4 okt 2018 door absoluut vzw

Personen die getroffen zijn door een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of door tetraplegie en die na hun revalidatieperiode niet meer naar huis kunnen terugkeren, kunnen via een aparte procedure een ondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder verkrijgen. Deze maatregel is ingeroepen om de doorstroom van revalidatiecentra te garanderen. In 2018 worden er zo 30 plaatsen voorzien.  

De doelgroep is strikt afgebakend: het gaat enkel om mensen met een NAH of tetraplegie met ernstige gezondheidsproblemen. De toestand van de persoon is met andere woorden niet meer voor verbetering vatbaar (geobjectiveerde budgetcategorie X of hoger) en de persoon verblijft in een revalidatiecentrum op het moment van aanvraag.

Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de persoon een aanvraag in, met een medisch attest van de revalidatiearts. Daarna wordt het zorgzwaarte-instrument (ZZI) afgenomen door het multidisciplinair team. Als het VAPH vaststelt dat de persoon aan alle criteria voldoet, wordt de persoon automatisch erkend als een persoon met een handicap en komt hij in aanmerking voor een van deze 30 plaatsen bij een vergunde zorgaanbieder. Het gaat hier wel degelijk om ‘plaatsen’ en niet om een Persoonsvolgend Budget (PVB). Concreet heeft het VAPH budget om 30 personen een 7/7-opvang te bieden. De persoon in kwestie zoekt dan binnen de drie maanden een vergunde zorgaanbieder naar eigen keuze. Na het afsluiten van een contract, betaalt het VAPH rechtstreeks aan de vergunde zorgaanbieder.

Indien de 30 plaatsen ingenomen zijn, komen ook deze mensen op de ‘NAH-wachtlijst’. Komt er budget vrij (door stopzetting of overstap naar PVB), dan kan de volgende persoon instromen via directe financiering.

Om uiteindelijk aanspraak te kunnen maken op een PVB, moet de persoon binnen de 12 maanden na ontvangst van de goedkeuringsbrief een ondersteuningsplan PVB indienen, ongeacht of de persoon gebruik maakt van direct gefinancierde ondersteuning of niet. Na ontvangst van het ondersteuningsplan PVB bepaalt het VAPH de hoogte van het PVB en wordt de vraag automatisch ingedeeld in prioriteitengroep 1, met als prioriteringsdatum de datum van het aanvraagformulier ‘aanvraag van ondersteuning via de procedure voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie’.

Indien de persoon met een handicap uiteindelijk een PVB ter beschikking krijgt, stopt de direct gefinancierde ondersteuning via de ‘plaats’ na afloop van twee maanden te rekenen vanaf de aanvangsdatum van de terbeschikkingstelling van het PVB. Op dat ogenblik moet er dus opnieuw een contract afgesloten worden, via het PVB deze keer. Vanaf dat moment mogen ze wel beroep doen op bijstandsorganisaties.

https://www.absoluutvzw.be/uploads/cgblog/id153/Walker_large.jpg