SNEL INFORMATIE
Sluit snel informatie
Verhoogt jouw uitbetaling van de integratietegemoetkoming (IT)? />

  </div>
   <div class=

Verhoogt jouw uitbetaling van de integratietegemoetkoming (IT)?

4 okt 2018 door absoluut vzw

Sinds 1 augustus is er voor de berekening van de integratietegemoetkoming (IT) een belangrijke verhoging van de vrijstelling voor het inkomen van de partner. Deze is met 75% gestegen, wat (rekening houdend met  de indexsprong van september 2018) neerkomt op een bedrag van 40.073,35 euro/jaar. Enkel het gedeelte van het loon van de partner boven dat bedrag heeft vanaf die datum invloed op de berekening van welk gedeelte van de IT wordt uitbetaald.

Op deze manier kan een flink aantal mensen met een werkende partner, die voordien niet in aanmerking kwamen voor (gedeeltelijke of volledige) uitbetaling van een IT, daar nu mogelijk wel aanspraak op kunnen maken. Ook bij de mensen die al een gedeeltelijke uitbetaling van een IT ontvingen, is het mogelijk dat voor een deel van hen de uitbetaling verhoogt. 

Mensen die al een IT gedeeltelijk uitbetaald kregen en nu recht hebben op een verhoging, hoeven – volgens onze recentste informatie – hier zelf niets voor te doen. Bij de FOD bekijkt men alle bestaande dossiers en worden de berekeningen gemaakt met terugwerkende kracht tot 1 augustus.

Belangrijk: als je door deze maatregel nu in aanmerking komt voor een uitbetaling van een IT, dan moet je die aanvraag wel zélf in orde brengen. Deze toekenning wordt niét automatisch doorgevoerd vanuit de overheid.

Je kunt dit in orde brengen ofwel via je mutualiteit, de gemeentediensten of het OCMW , ofwel online via de website ‘My Handicap’ van de FOD. Let er op dat je vraagt om een administratieve herziening en niet om een medische herziening.

Als je hierover praktische vragen hebt, kun je bij de medewerkers van het sociaal dienstbetoon van KVG een simulatie laten maken om zo na te kijken of in jouw situatie een herziening aangewezen is. Via deze link vind je de contactnummers van de regiokantoren van KVG.

 

https://www.absoluutvzw.be/uploads/cgblog/id154/Rekenmachine_large.jpg