SNEL INFORMATIE
Sluit snel informatie
Mededeling Helpper />

  </div>
   <div class=

Mededeling Helpper

23 dec 2019 door absoluut vzw

 
BELANGRIJKE INFORMATIE

INGAVE & VALIDATIE

PRESTATIES 2019!
 


Omdat helpper de afgelopen tijd meerdere vragen ontvingen over het tijdstip van de ingave en validatie van prestaties van 2019 in het kader van de Deeleconomie - Bijkluswetgeving, heeft helpper hierover recent bijkomend advies ingewonnen.

De fiscale wetgeving blijkt hierbij ook van toepassing op de inkomsten in het kader van de Deeleconomie - Bijkluswetgeving. Deze laatste wetgeving is nog pril en zonder enige precedenten waardoor er in combinatie met de bestaande fiscale wetgeving, ruimte is voor interpretatie. Daarom adviseert de fiscalist-advocaat van helpper uit voorzorg het volgende:

* Helppers dienen al hun prestaties van december 2019 - of eventueel nog van andere maanden van 2019 - in te gegeven en door hun helppies te laten goedkeuren via het platform voor 31/12/2019 om middernacht. Zo zijn de helppers zeker dat de prestaties van 2019 ook effectief meetellen voor hun belastingvrije som (uit de Deeleconomie) voor 2019.

* Om diezelfde reden zullen alle gepresteerde en ingegeven uren van 2019 die nog niet zijn goedgekeurd door de helppie(s), automatisch gevalideerd worden op 31/12/2019 om middernacht.

* Alle prestaties van 2019 die in 2020 worden ingeven en goedgekeurd, worden meegeteld in de belastingvrije som voor 2020 (en niet 2019).

Mocht er een betwisting zijn over eventueel automatisch goedgekeurde uren van 2019, neem dan contact met op met helpper voor 6 januari 2020. Bij succesvolle betwisting, en na overleg met helppie en helpper, zal de automatische toekenning zonder probleem worden geannuleerd.

https://www.absoluutvzw.be/uploads/cgblog/id242/grasmaaier_714_400.jpg