SNEL INFORMATIE
Sluit snel informatie
Absoluut laat jullie niet in de steek! />

  </div>
   <div class=

Absoluut laat jullie niet in de steek!

16 apr 2020 door absoluut vzw

Als bijstandsorganisatie hebben we heel wat contacten met budgethouders. Hieruit leren we dat onze leden voor serieuze opdrachten staan in deze coronatijd. Al jullie verhalen nemen we mee naar het beleid want absoluut vzw streeft op Vlaams niveau volgende zaken na:  
 
♦ We willen dat het uitbreidingsbeleid van 40 miljoen euro voor 2020 gevrijwaard blijft en er zo snel mogelijk nieuwe budgetten worden uitgedeeld. Het kabinet van minister Beke heeft ons op het hart gedrukt dat deze middelen er zijn. Dit betekent dat er in 2020 effectief 40 miljoen euro zal worden uitgegeven om mensen op de wachtlijst of via een automatische groep aan een budget te helpen. Dat is goed nieuws. Nieuwe budgetten zullen er echter pas na de crisis komen omdat er nu niet op een kwaliteitsvolle manier kan worden opgestart.
 
♦ Absoluut vzw is van mening dat budgethouders en hun netwerk gecompenseerd moeten worden als ze omwille van de coronacrisis nu extra ondersteuning nodig hebben. Het gaat hierbij zowel om mensen die nu niet naar hun dagcentrum of woonondersteuning kunnen gaan als om mensen wiens assistenten om bepaalde redenen niet meer (kunnen) komen werken. Ondertussen kunnen we hierover goed nieuws brengen. Voor mensen die zich in één van deze situaties bevinden wordt namelijk 8,5% (1/12) bovenop het jaarbudget toegekend. Op 11 april stuurde minister Beke hierover ook een persmededeling de wereld in.

♦ We pleiten ook voor een soort van ‘coronaverlof’ voor mantelzorgers die nu al hun verlof van dit jaar noodgedwongen moeten inzetten om voor hun partner of kind te zorgen en na deze crisis volledig uitgeblust zullen moeten verder werken. Even de batterijen terug opladen zou dus meer dan welkom en meer dan verdiend zijn. We hopen dan ook op erkenning van minister Beke en minister Muylle en steunen de oproep vanuit de Gezinsbond voor een dergelijk verlofstelsel.
 
♦ Verder willen we dat de woon- en leefkosten voor deze doelgroep wordt herbekeken. Mensen hebben nu veel hogere kosten thuis en zouden zonder regeling dubbele kosten moeten betalen.
 
♦ We willen dat de voorzieningen goed blijven zorgen voor al onze leden die daar nu fulltime moeten wonen en vragen daarom ook dat er voldoende beschermd personeel kan worden ingezet. Dit wordt nu al gecompenseerd doordat de contracten met de voorzieningen niet aangepast mogen worden als mensen omwille van de maatregelen thuis zelf opvang moeten organiseren.
 
♦ Tot slot ijveren we om ook na de crisis een goede zorg voor het personeel van de voorzieningen te kunnen garanderen, maar ook en vooral voor de personen met een handicap én voor de mantelzorgers.

 
 
 
https://www.absoluutvzw.be/uploads/cgblog/id264/groeptekst_714_400.jpg