SNEL INFORMATIE
Sluit snel informatie
Compenserende maatregelen voor budgethouders ten tijde van corona />

  </div>
   <div class=

Compenserende maatregelen voor budgethouders ten tijde van corona

16 apr 2020 door absoluut vzw

De eerste maatregelen voor mensen met een handicap die gedurende de corona-crisis thuis ondersteuning krijgen, zijn een feit. De weg is nog lang want we willen natuurlijk ook maatregelen voor mensen zonder een budget. Absoluut blijft hiervoor ijveren. Ondertussen al een overzicht voor de maatregelen voor mensen met een PAB of een PVB.
 
Woon- en leefkosten bij VZA’s

Leefkosten kunnen sowieso niet aangerekend worden als mensen niet aanwezig zijn. Meestal loopt echter de woonkost altijd door, ongeacht de aan- of afwezigheid in de voorziening. Ten tijde van corona zullen er echter ook géén woonkosten betaald moeten worden voor de periode dat iemand thuis verbleef ipv in de voorziening. Hoe dit dan praktisch uitgewerkt wordt, is nog niet gekend.We houden je op de hoogte.
 
Extra ondersteuningsnoden tijdens corona

Wat?
Heel wat ondersteuning is weggevallen sinds de corona. Voor vergunde zorgaanbieders is er budgetgarantie doordat de IDO’s niet geherwaardeerd worden.
Voor budgethouders is er 1/12e(8,5%) bovenop hun budget. Moesten de maatregelen verlengd worden, is er een kans om dit percentage aan te passen, maar zover zijn we nog niet.
 
Wie komt in aanmerking?
Iedereen die kan aantonen dat er extra kosten zijn wegens corona. Let op, het gaat om de thuissituatie. Personen die bv 3/7e in de VZA verbleven en nu 7/7, moeten NIET extra betalen omdat daar de ‘thuisblijvers’ eigenlijk al voor betalen via die budgetgarantie.

Wat mag met dit extra budget?
Alle ondersteuning die ook met het PVB mag, en die extra nodig was/is tijdens de corona-crisis: vrijwilligers, dienstencheques, assistentie aan huis. Let op, je hebt voor elke ondersteuning een contract nodig!
 
Wat mag niet met dit extra budget?
-       Géén vouchers – de uitbetaling is altijd in cash.
-       Géén vrij besteedbaar deel
-       Géén contract met de VZA waar je al een contract hebt. Zij mogen immers met je huidige contract sowieso thuis ondersteuning komen bieden! (en jij moet daar niet extra voor betalen)
 
Hoe verloopt het praktisch voor mij die zijn PVB niet als cash inzet?
Je registreert je contract via mijnVAPH.be. Je vermeldt duidelijk bij de taakomschrijving dat het ook om extra ondersteuning gaat owv corona. Een “corona-contract” kan dus ook maar ten vroegste ingaan vanaf 13 maart. Verder geef je jouw rekeningnummer op in mijnVAPH.be. Zodra je contract goedgekeurd is, kan je ook de kosten inbrengen. Je betaalt de factuur eerst uit eigen middelen. Daarna stort het VAPH je de ingebrachte kosten terug. Dit kan tot maximum 8,5% van jouw budget.
We raden ten zeerste aan om hiervoor hulp van absoluut in te roepen. Onze coaches zijn het gewend om met mijnVAPH.be te werken. Ze kunnen in geen tijd contracten registreren en jouw rekeningnummer toevoegen. Op deze manier zal de kans op fouten kleiner zijn. En omdat deze ondersteuning dan ook specifiek onder de corona valt, kan je zowel je lidgeld bij ons als je factuur van ons (nadat het contract geregistreerd is natuurlijk) terugbetaald krijgen via die 8,5%.
Denk eraan dat je al deze contracten en betalingen voor inspectie moet kunnen voorleggen. Ook hier kan de coach van absoluut je handige tips geven.
 
Hoe verloopt dit praktisch voor mij als ik mijn PVB al (deels) inzet als cash?
Voor jou verandert er eigenlijk weinig aan de administratie. Als je nieuwe contracten afgesloten hebt ten tijden van corona, kan je die registreren en vul je bij de taakomschrijving duidelijk in dat het gaat om extra ondersteuning owv corona. Bestaande contracten hoeven niet persé aangepast te worden met deze taakomschrijving.
Je brengt jouw hogere facturen of nieuwe facturen ook gewoon in op de kostenstaat. Als je dan op het einde van het jaar méér kosten indient dan jouw jaarbudget, zal jouw budgetlijn verhoogd worden tot max 8,5% extra als ze zien dat je in de maanden maart en april hogere kosten gehad hebt dan gewoonlijk.


Vragen over deze maatregelen?

Contacteer Sara van onze infolijn op nummer 03 259 08 85!

 
 
https://www.absoluutvzw.be/uploads/cgblog/id265/groep_714_400.jpg