SNEL INFORMATIE
Sluit snel informatie
Besteding van COVID-19-budget />

  </div>
   <div class=

Besteding van COVID-19-budget

3 mei 2020 door absoluut vzw

Besteding extra COVID-19-budget van 17%

Alhoewel er omwille van de coronacrisis op de volledige budgetlijn 17% wordt bijgeteld, betekent dit extra bedrag niet automatisch een verhoging van het jaarbudget.

De 17% mag namelijk enkel worden gebruikt onder volgende strikte voorwaarden:

♦ Er is een extra contract geregistreerd met vermelding van ‘COVID-19’.
♦ De extra ondersteuning moet plaats vinden tijdens de ‘COVID-19-periode’ die door minister Beke wordt vastgelegd.
♦ Enkel kosten voor extra ondersteuning komen in aanmerking en bovendien moeten de extra kosten apart bewijsbaar zijn.
♦ Het contract mag niet van een vergunde zorgaanbieder zijn (hoewel dit mogelijk nog wordt herbekeken).
♦ Voor PAB zal de 17% worden berekend op het budget na aftrek van de combinatie.
♦ De 17% wordt pas uitbetaald op het einde van het jaar als het jaarbudget is overschreden.

Hoe registreren?

♦ Aangezien er een strikte controle (na afloop) wordt voorzien, moet  je altijd een apart contract registreren via mijnvaph.be.
♦ Je kan een bijlage maken bij een bestaand contract en dit apart registreren in mijnvaph.be of je kan dit per mail of per post aan het VAPH bezorgen.
♦ De extra kosten registreer je op dit nieuwe contract. Je doet dit door bij de referentie ‘COVID-19’ te vermelden. Werk je met een digitale of papieren kostenstaat, dan kan je ofwel een aparte kostenstaat opmaken voor de COVID-19-kosten of je kan deze op het einde van de kostenstaat toevoegen met vermelding van ‘COVID-19’. Voorbeeld:COVID-19 extra kost loon april 2020 Jan Janssens’.
♦ Je noteert als COVID-19-kost enkel het bedrag van de extra loonkost.
Voorbeeld: Stel dat het loon voor april normaal gezien 1200 euro bedraagt, maar door de meeruren van de extra ondersteuning komt het loon voor april nu uitzonderlijk op 2000 euro. De extra kost van 800 euro registreer je op het extra COVID-19-contract en nietop het gewone contract.

Budgethouders die nog niet met cash werken, moeten het rekeningnummer doorgeven aan het VAPH

♦ Je geeft aan het VAPH via het document ‘gegevens van de budgethouder’ het rekeningnummer door waar het VAPH de kosten mogen op terugstorten. Het mag een privérekening zijn, maar die moet wel op naam van de persoon met de handicap of op naam van de budgethouder staan.

Indien beide ouders bewindvoerder zijn kan men in principe niet zomaar assistent en bewindvoerder zijn. Het VAPH wil dit in coronatijden uitzonderlijk wel toelaten. Dit moet wettelijk worden afgestemd met de vrederechter. Voor meer informatie kan je terecht op onze infolijn op het nummer 03 259 08 85.
 

 
 
 
 
 
 
 
https://www.absoluutvzw.be/uploads/cgblog/id269/COVID-19_714_400.jpg