Nieuw “quarantainegetuigschrift” />

  </div>
   <div class=

Nieuw “quarantainegetuigschrift”

23 jul 2020 door absoluut vzw

Het quarantainegetuigschrift wordt afgeleverd aan werknemers die arbeidsgeschikt zijn, maar zich niet naar hun werkplek kunnen begeven omdat:

-      ze in contact zijn geweest met een persoon die besmet is;

-      ze zelf besmet zijn maar geen symptomen vertonen;

-      hun medische situatie een risico is (bv. verzwakt immuunsysteem).

In principe zal de werknemer met dit medisch getuigschrift de woning niet mogen verlaten, behalve in geval van essentiële afwijkingen waarover de arts individueel moet oordelen en zijn patiënt moet informeren.

Artsen moeten het quarantainegetuigschrift gebruiken voor al hun patiënten, ongeacht hun werkgever of hun sociaal statuut. Het geldt dus zowel voor werknemers als voor zelfstandigen.

Hoe word je uitbetaald met een quarantainegetuigschrift?

Werknemers

- Telewerk is mogelijk: in dat geval ontvangt de werknemer zijn normaal loon van de          werkgever;     

- Telewerk is niet mogelijk: de werkgever kan de werknemer in tijdelijke werkloosheid plaatsen zodat de werknemer tijdens zijn afwezigheid recht zal hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering.

Zelfstandigen

Zelfstandigen die in quarantaine worden geplaatst en die hun activiteit gedurende tenminste zeven opeenvolgende kalenderdagen stopzetten, kunnen een overbruggingsrecht aanvragen.

https://www.absoluutvzw.be/uploads/cgblog/id281/quarantine_voorschrijft_detail.png