Regeling voor minderjarigen met ondersteuning voor dringende noden />

  </div>
   <div class=

Regeling voor minderjarigen met ondersteuning voor dringende noden

14 jul 2020 door absoluut vzw

De intersectorale toegangspoort (ITP, een dienst van de jeugdhulp binnen Opgroeien, een
agentschap van de Vlaamse overheid) kan aan een aantal kinderen en jongeren met een handicap persoonsvolgende middelen voor dringende noden toekennen.

Er is een regeling van het VAPH voor die minderjarigen die ondersteuning krijgen voor dringende noden.

Die middelen kunnen gebruikt worden voor ondersteuning via een

·        multifunctioneel centrum (MFC);

·        vergunde zorgaanbieder (VZA);

·        persoonlijke assistent.

 Ook een combinatie is mogelijk.

De regeling gaat dus om een concrete uitwerking van de aanvraag van een persoonsvolgend convenant.

Nu kan je als gezin kiezen om een deel van deze middelen te gebruiken als PAB. Uitgezonderd voor kinderen en jongeren die opgevolgd worden door de rechtbank of een gemandateerde voorziening. Zij kunnen de middelen niet inzetten als PAB.

Als budgethouder laat je via een brief weten welk bedrag je daaraan graag op jaarbasis wilt besteden. Die brief stuur je naar de afdeling Vergunnen en Financieren van het VAPH (Zenithgebouw, Koning Albert II‐laan 37, 1030 BRUSSEL) of via mail naar convenanten.zorg@vaph.be.

Daarna ontvang je een beslissingsbrief van het team Budgetbesteding van het VAPH.

Indien je wil stoppen met de besteding van de middelen als PAB omdat je bijvoorbeeld nood hebt aan meer ondersteuning van een MFC of VZA laat je dit aan het VAPH weten.

https://www.absoluutvzw.be/uploads/cgblog/id279/dringend_detail.jpg