Invoer kosten 2020 />

  </div>
   <div class=

Invoer kosten 2020

3 mrt 2021 door absoluut vzw

De deadline om de kosten voor 2020 voor uw Persoonlijk-Assistentiebudget of Persoonsvolgend Budget in te dienen is 1 april 2021.

Dat is anders dan de vorige jaren. Door een wijziging in de regelgeving is de deadline voor het indienen van kosten met een maand verlengd. Op het online portaal mijnvaph.be is deze aanpassing nog niet doorgevoerd. Wanneer je een kost van 2020 ingeeft krijgt je nu een melding dat dit niet binnen de normale termijn gebeurt en moet je verantwoording indienen voor laattijdige registratie. Het VAPH is hiervan op de hoogte en zal zo spoedig mogelijk de aanpassing doorvoeren.

https://www.absoluutvzw.be/uploads/cgblog/id311/WEB_DETAIL-1.png