Wouter Beke heeft een plan om de beloofde 230 miljoen te verdelen />

  </div>
   <div class=

Wouter Beke heeft een plan om de beloofde 230 miljoen te verdelen

22 mrt 2021 door absoluut vzw

Eerder kondigde de minister van welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding aan om dit jaar 230 miljoen euro extra in te zetten om de wachtlijsten voor personen met een handicap terug te dringen.

Deze legislatuur is 270 miljoen euro uitgetrokken om in te zetten op de ondersteuning van personen met een handicap die hierop wachten. Naast de 40 miljoen toegekend in 2020 worden de resterende 230 dus vervroegd ter beschikking gesteld.

Voor deze 230 miljoen is er nu een plan. Wouter Beke: “Door de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, willen we de mensen met een dringende vraag naar ondersteuning een realistisch perspectief bieden.”

Concreet kennen ze nu al Persoonsvolgend Budgetten toe aan PG1 en Persoonlijke-Assistentiebudgetten aan de meest dringende dossiers.

Begin april zullen 505 personen met een handicap een Persoonsvolgend Budget ontvangen hebben. Het gaat om ongeveer 257 extra Persoonsvolgende Budgetten. Sinds begin 2021 zijn er ook via de automatische toekenningen (noodsituaties, maatschappelijke noodzaak, overgang minder – naar meerderjarigheid) 248 budgetten toegekend. Deze budgetten worden onmiddellijk toegekend zonder wachttijd.

Wat de Persoonlijke-Assistentiebudgetten betreft gaat het om 320 PAB-dossiers. Ook voor wachtenden waar de situatie het meest dringend is. De toekenningsronden en beslissingen vinden deze week plaats en gaan in vanaf 1 april.

Lees het volledige persbericht van het kabinet van de Vlaamse minister van welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding.

https://www.absoluutvzw.be/uploads/cgblog/id313/WEB_DETAIL-Perspectief_voor_wie_op_de_wachtlijst_PAB_of_PVB_staat.png