Geen verlenging meer voor de COVID-19-bonus />

  </div>
   <div class=

Geen verlenging meer voor de COVID-19-bonus

28 jun 2021 door absoluut vzw

De einddatum voor de COVID-19-bonus van 25,5% wordt niet verlengd na 30 juni 2021. Je kan daarna geen gebruik meer maken van de compensatie om de extra gemaakte kosten in het kader van COVID-19 te betalen.

Voor PAB- en PVB-budgethouders betekent dit:

• COVID-19-overeenkomsten voor extra ondersteuning worden aanvaard voor zover ze binnen de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 vallen.

• Kosten die worden gemaakt op basis van die overeenkomsten kunnen, met vermelding van ‘COVID-19’, worden ingediend tot 1 april 2022 (voor budgetjaar 2021).

Meer info vind je op de website van het VAPH

https://www.absoluutvzw.be/uploads/cgblog/id321/WEB_DETAIL-1.png