SNEL INFORMATIE
Sluit snel informatie

FAQ - Veelgestelde Vragen

Hieronder vind je vraag en antwoord over veel voorkomende vragen.
Mocht je vraag hier niet tussen staan, dan kan je uiteraard altijd contact nemen via onze contact pagina.

Wanneer wordt een BOB ingevoerd?

Het BOB wordt ingevoerd vanaf 1 september 2016.
De overheid kan niet iedereen tegelijk een BOB geven. Dat zijn ongeveer 120 000 mensen.
Daarom gaat men dit stapsgewijs doen, groep per groep.

Hieronder vind je de indeling voor 2016 tot en met 2018. Vanaf 2019 is er nog niets beslist welke groep dan een BOB zal krijgen.

Datum Doelgroep Motivatie
1/09/2016

Meerderjarigen (+18 jaar) die op 31/12/2014 en op 30/06/2015 met een actieve vraag op de CRZ stonden en nog geen enkele vorm van ondersteuning hebben.

Het BOB krijg je niet als je enkel met een vraag logeren, kortverblijf en thuisbegeleiding op de CRZ staat.

Mensen die nu op de wachtlijst staan al wat ademruimte bieden terwijl ze op hun gevraagde budget wachten.
1/01/2017

Minderjarigen die op 30/06/2015 een jeugdhulpverleningsvoorstel hebben of een indicatiestellingsverslag waaruit blijkt dat hij/zij in aanmerking komt voor een Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB).

1/09/2017 en 2018

Alle minderjarigen die minstens 12 punten hebben op de verhoogde kinderbijslag (ze moeten dus niet op de wachtlijst staan!) of bij minder dan 12 punten minstens 4 punten hebben op pijler 1.

Alle jongvolwassenen tot 25 jaar die categorie 3 hebben van tegemoetkoming en vroeger 12 punten bijkomende kinderbijslag hadden.

Proactief: mensen nu al een budget geven zodat ze minder snel zware handicapspecifieke hulp nodig hebben. Het BOB kan hier écht een verschil maken voor de draagkracht van ouders en mantelzorgers.

Vanaf welke leeftijd en tot welke leeftijd krijg je een BOB?

Er is geen minimum en maximum leeftijd vastgesteld. Iedereen met een erkende handicap en een erkende ondersteuningsnood komt in aanmerking voor een BOB. 

Je kan echter jouw handicap enkel bewijzen als je nog géén 65 jaar bent! Eens bewezen, kan je wel na je 65e nog een BOB toegewezen krijgen.

Zijn er nog voorwaarden om een BOB te krijgen?

Het BOB wordt uitbetaald door de zorgkassen. Dit betekent dat, als je een BOB wil ontvangen, je in regel moet zijn met de zorgkas. Betaalde je nooit een bijdrage, heb je geen recht op een BOB.

Hoeveel bedraagt een BOB?

Het BOB is een maandelijks bedrag van 300 euro. Je krijgt dit bovenop jouw andere inkomsten.

Je kan ook beroep doen op Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Blijkt ook dat niet genoeg, dan kan je een aanvraag doen voor een Persoonsvolgend Budget.

Wat kan je met een BOB doen?

Alles wat jouw ondersteuningsnood kan inlossen en jouw mantelzorgers kan ontlasten. De invulling ligt 100% bij jezelf. Je moet niets bewijzen. Je kan het gebruiken voor dienstencheques, remgeld van familiezorg en RTH, oppashulp, een vrijwilliger, diensten aangepast vervoer, een kamp voor kinderen met autisme, ...

Het BOB besteed je zelf aan wat jij belangrijk vindt van ondersteuning. Hierop is geen controle. Als ouder kan je samen met jouw zoon/dochter eens overleggen welke ondersteuning je niet hebt en welke toch belangrijk is. Zo kan je een lijstje opstellen met dingen die je met het BOB zal betalen.
Heb je hierover meer vragen, neem dan gerust contact op met de KVG-groep.

Kan je een BOB aanvragen?

Je zal een BOB kunnen aanvragen, maar deze procedure is nog niet gekend. Bovendien zal je dit niet kunnen aanvragen voor 2019. Vermoedelijk zal de procedure zijn dat je een multidisciplinair verslag (MDV) moet laten opmaken door een multidisciplinair team (MDT). De meest gekende MDT’s zijn die van jouw mutualiteit, maar er zijn ook CLB’s of revalidatiecentra met een MDT. Een lijst met MDT’s in jouw buurt vind je hier: www.vaph.be/adressen/mdt/

Krijg je een BOB levenslang?

Neen. Je hebt géén recht meer op een BOB als:

 • jouw handicap of ondersteuningsnood verdwenen is.
 • je ondersteuning hebt vanuit trap 2.
 • je maar een tijdelijke BOB kreeg (omwille van beperkte duur attest). Dit kan je dan wel opnieuw aanvragen. Je moet dan opnieuw jouw handicap en ondersteuningsnood bewijzen.

Komt er veel administratie kijken bij het gebruik van een BOB?

Omdat je geen enkele uitgave moet bewijzen komt er niet veel administratie kijken bij het gebruik van een BOB. Je hoeft geen facturen of onkostennota’s bij te houden.

Ik sta op de wachtlijst voor een PVB. Moet ik de hele aanvraag opnieuw doen?

Nee, dat is niet nodig. Het VAPH zal de wachtlijst grondig doornemen. Iedereen met een actieve vraag en een volledig dossier, zal automatisch overgezet worden naar de Persoonsvolgende Financiering. Jouw contactpersoon krijgt de opdracht om jouw aanvraag om te zetten naar een PVB-aanvraag. Hier moet jij niets meer aan doen.

Stond je met verschillende vragen op de wachtlijst, dan zal je contactpersoon trachten om hier 1 vraag van te maken. Bijvoorbeeld: je vroeg drie dagen dagcentrum en 5 dagen tehuis niet-werkenden aan. Je contactpersoon zal dit vertalen naar 1 budget waarmee je deze ondersteuning zal kunnen financieren.

Wanneer je je budget toegewezen krijgt, zal je binnen het jaar toch een ondersteuningsplan moeten opstellen en moeten laten objectiveren door een MDT. Zo kan het VAPH bekijken of de omzetting goed gebeurd is. In tussentijd kan je al wel aan de slag met je budget.

Ik heb al een budgethoogte van een PAB gekregen. Moet ik de hele aanvraag voor een PVB opnieuw doen?

Neen. Als je al de ganse PAB-aanvraagprocedure doorlopen hebt, weet je hoeveel jouw PAB zou bedragen, moest je er een toegekend krijgen. Dan geldt dit bedrag als jouw budgethoogte in het PVB.

Ik begin van nul af aan met PVB. Hoe moet ik mijn aanvraag doen?

Je hebt drie dingen nodig om in aanmerking te komen voor een Persoonsvolgend Budget:

 • Een ondersteuningsplan: dit maak je zelf op (of met hulp van familie of de KVG-groep) of je gaat doet beroep op een D.O.P.
 • Objectivering van jouw ondersteuningsnood: hiervoor moet je bij het MDT zijn.
 • Dringendheid: hiervoor moet je bij het MDT zijn.

Weet je niet goed waar te beginnen? Neem dan contact op met de KVG-groep. Zij zetten je op de juiste weg en kunnen verdere hulp bieden.

Hoe wordt de hoogte van mijn PVB bepaald?

De hoogte van jouw budget wordt bepaald op basis van:

 • Jouw ondersteuningsplan
 • Jouw objectieve nood aan ondersteuning. Dit is iets wat het MDT berekent.

Maar wat kan je zelf doen? Eerst en vooral stel je een ondersteuningsplan op. Daarin noteer je hoe je jouw leven vorm wil geven. Je noteert welke ondersteuning je hierbij nodig hebt en door wie deze dan gegeven wordt of moet worden. De ondersteuning die je nog niet hebt of die je aan het VAPH vraagt, moet je vertalen in:

 • Aantal dagen per week nood aan woonondersteuning in groep
 • Aantal dagen per week nood aan dagondersteuning in groep
 • Aantal uren per week nood aan psychosociale begeleiding (= werken aan zelfvertrouwen, opbouwen van zelfstandigheid, gezinsbegeleiding, ...)
 • Aantal uren per week nood aan praktische hulp (ADL-activiteiten, huishoudelijke activiteiten, ...)
 • Aantal uren per week nood aan globale individuele ondersteuning (= samen dingen doen, bv. samen op uitstap, samen naar de winkel gaan en koken, ...)
 • Nood aan oproepbare permanentie

Met dit plan ga je naar een MDT. Zij gaan hiermee verder aan de slag en berekenen jouw objectieve ondersteuningsnood. Op basis van jouw objectieve ondersteuningsnood, wordt het budget berekend.

Krijg ik na aanvraag direct mijn PVB?

In een ideale wereld wel. Helaas zijn er niet genoeg financiële middelen om iedereen een budget te geven. Daarom moet er geprioriteerd worden. Mensen die het meeste nood hebben aan een budget, gaan het in de meeste gevallen ook het snelste krijgen.

Om de volgorde te kunnen bepalen, moet je daarom bij je aanvraag ook onmiddellijk aangeven hoe dringend je een budget nodig hebt. Hiervoor worden drie criteria gebruikt:

 • De ondersteuningskloof: het verschil tussen de ondersteuning die je op dit moment hebt (van vrijwilligers tot professionelen) en de ondersteuning die je nodig hebt
 • De dringendheid: hoe (on)houdbaar is de situatie als je geen budget toegewezen krijgt?
 • De langdurige bovengebruikelijke zorg: Woon je nog steeds in een gezin die alle ondersteuning of grote delen van de ondersteuning op zich nemen?

Mensen uit prioriteitengroep 2 en 3 zullen dus heel wat langer op hun budget moeten wachten. Hiernaast zijn er ook mensen die automatisch een Persoonsvolgend Budget krijgen. Zij moeten die drie criteria dus niet toepassen op hun persoonlijke situatie

Kan ik ook automatisch een PVB krijgen zonder prioritering?

Ja, in drie specifieke situaties kan dit voorvallen:

 • Spoedprocedure: voor mensen met een snel degeneratieve aandoening.
 • Blijvende noodsituatie: Valt je netwerk plots weg en is er niemand die je kan helpen? Dan zit je in een noodsituatie en krijg je 22 weken VAPH-ondersteuning. Gedurende die weken wordt nagegaan of de noodsituatie blijvend is. Is dit inderdaad zo, dan krijg je automatisch een budget.
 • Overgang van minderjarigen naar meerderjarigen: De overgang zal naadloos verlopen. Je moet wel een ondersteuningsplan maken en je zorgnood laten objectiveren. Is je budgethoogte kleiner of even hoog als het bedrag dat je als minderjarige kreeg, dan krijg je dit automatisch toegekend. Heb je meer nodig, dan krijg je automatisch het deel dat je al kreeg toen je minderjarig was, maar word je voor dat extra deeltje wél geprioriteerd. Je kan dan al wel zeker verder.