FAQ - Veelgestelde Vragen

Hieronder vind je vraag en antwoord over veel voorkomende vragen.
Mocht je vraag hier niet tussen staan, dan kan je uiteraard altijd contact nemen via onze contact pagina.

Wat is een BOB?

Dit is het basisondersteuning budget ofwel het zorgbudget voor mensen met een handicap genoemd.

Wat is een prioriteitengroep

Hier in komt je terecht als je een aanvraagprocedure PVB hebt doorlopen. De regionale prioriteitencommissie beoordeelt over de dringendheid van je vraag en houdt rekening met de zaken: 
- Ondersteuningskloof: verschil tussen ondersteuning op dit moment en ondersteuning die je in de zal nodig hebben. 
- De dringendheid: de onhoudbaarheid van de situatie als er geen budget is. 
- Langdurige boven gebruikelijke zorg: de extra zorg bovenop normale situatie die een gezinslid biedt aan de persoon met een handicap. 


Er bestaan drie prioriteitengroepen waarbij groep 1 de meest prioritaire (dringendste gevallen).

Ik had een PAB aangevraagd en stond op de wachtlijst. Moet ik de hele aanvraagprocedure PVB doorlopen?

Neen, jouw PAB-aanvraag wordt omgezet in een PVB-aanvraag. Je komt dus op de wachtlijst terecht.

Krijg ik het volledig bedrag van mijn PVB?

Neen. Je volledig budget blijft bij het VAPH staan.  
Als je je Persoonsvolgend budget in cash besteedt, zal je enkel het terugvorderbaar voorschot op de budgetrekening krijgen.  
Als je via voucher werkt dan zal de voorziening het nodige budget rechtstreeks krijgen van het VAPH.

Voor wie is een BOB?

Dit is voor mensen met een erkende handicap en vastgesteld ondersteuningsnood. Er moet een bestaand attest of bewijs zijn. Je krijgt dit automatisch als je tot  een van de doelgroepen behoort. Meer info over de doelgroepen en de nodige attesten vind je via onderstaande link: https://www.vlaamsesocialebescherming.be/noodzakelijke-attesten-voor-een-zorgbudget-voor-mensen-met-een-handicap 

Hoe start ik met een PVB?

Je hebt 4 maanden de tijd om op te starten. Dit wil zeggen dat je binnen de 4 maanden een contract moet afgesloten hebben met een assistent/dienst/voorziening/vrijwilliger die jou zal ondersteunen in het kader van het Persoonsvolgend Budget.

Meer informatie vind je hier: https://www.absoluutvzw.be/wat-is-pvf/wat-is-een-pvb/hoe-start-ik-op

Krijg ik na de aanvraag direct mijn PVB?

Neen, er zijn niet genoeg financiële middelen om iedereen een budget te geven. Daarom wordt er geprioriteerd. Afhankelijk van in welke prioriteitengroep je zit zal je dus langer moeten wachten op je budget.


Er zijn wel vier groepen die automatisch een PVB krijgen en dus niet geprioriteerd worden: 


1. Spoedprocedure: https://www.absoluutvzw.be/wat-is-pvf/wat-is-een-pvb/hoe-vraag-ik-een-pvb-aan/de-spoedprocedure 
2. Blijvende noodsituatie: https://www.absoluutvzw.be/wat-is-pvf/wat-is-een-pvb/hoe-vraag-ik-een-pvb-aan/de-noodsituatie 
3. Maatschappelijke noodzaak: https://www.absoluutvzw.be/wat-is-pvf/wat-is-een-pvb/hoe-vraag-ik-een-pvb-aan/maatschappelijke-noodzaak-2 
4. Overgang minderjarigen naar meerderjarigen: https://www.vaph.be/overgang-minder-meerderjarigen/algemeen 

Zijn er voorwaarden om een BOB te krijgen?

Ja, er zijn 2 voorwaarden:

1. Aangesloten zijn bij de zorgkas. Als je ouder bent dan 25 jaar is een aansluiting verplicht en betaal je een zorgpremie. Jonger dan 25 jaar dan is aansluiting gratis maar er moet minstens één van de ouder aangesloten zijn. 
2. Je mag geen gebruik maken van “niet-rechtstreeks toegankelijk hulp” bij het VAPH. (PAB, PVB, voorziening vergund door het VAPH) 

Hoe wordt de hoogte van mijn budget bepaald?

De budgethoogte wordt bepaald aan de hand van het ondersteuningsplan en de objectieve nood aan ondersteuning.

Kan je een BOB aanvragen?

Neen, je krijgt dit automatisch als je behoort tot een van de doelgroepen.

Ik heb een andere vraag

Heb je een andere vraag of wil je meer info over een specifiek onderwerp?

Contacteer onze infolijn op 03 259 08 85 of neem een kijkje bij de veel gestelde vragen van het VAPH: https://www.vaph.be/faq 

Hoeveel bedraagt een BOB?

Dit is een maandelijks bedrag van 300 euro per maand die je bovenop je andere inkomsten krijgt.  
Je kan ook beroep doen op rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) 

Wat kan je doen met een BOB?

Je kan het gebruiken voor dienstencheques, familiezorg, oppashulp, een vrijwilliger, vervoer, kampen voor kinderen met een handicap, RTH,.. Je kan dit zelf invullen naargelang de zorgen en ondersteuning die belangrijk is of om je mantelzorgers te verlichten. 

Moet ik mijn uitgaven die ik met mijn BOB doe verantwoorden?

Je mag het zorgbudget vrij besteden dus je moet je uitgaven niet bewijzen. Er moet niets worden bijgehouden van onkostennota’s of facturen.

Krijg je een BOB levenslang?

Je hebt geen recht meer op een BOB als:

- jouw ondersteuningsnood verdwenen is 
- je een Persoonsvolgend budget (PVB) krijgt
- je een tijdelijk BOB krijgt

Wat als je BOB niet voldoende is?

Je kan beroep doen op Rechtstreeks toegankelijke hulp, RTH genoemd. 
Als het blijkt dat dit ook  niet voldoende is, dan kan je een aanvraag doen voor een Persoonsvolgend budget.  

Wat is RTH?

RTH staat voor rechtstreeks toegankelijk hulp. Het is voor personen die af en toe handicap specifieke ondersteuning nodig hebben. Er is geen wachtlijst om deze beperkte ondersteuning te krijgen. 

Moet je RTH aanvragen?

Je hoeft geen aanvraag in te dienen bij het VAPH of de Intersectorale toegangspoort voor Jongerenwelzijn.  Je moet wel voldoen aan 4 voorwaarden: 

1. Je hebt een (vermoeden) van een handicap of je bent erkend als persoon met een handicap voor je 65 jaar. 
2. Je woont in Vlaanderen of Brussel Hoofdstedelijk gewest.
3. Je hebt geen PVB.
4. Je krijgt nog geen ondersteuning van het VAPH via multifunctionele centra (MFC) of intensieve thuisbegeleiding. 

Waar kan ik mij aanmelden voor RTH?

Wil je gebruik maken van RTH?  Neem dan contact op met een RTh-aanbieder. Het VAPH erkent en subsidieert de diensten die RTH aanbieden. 

Meer info: https://www.vaph.be/organisaties/adressen?combine=&province=All&tid%5B%5D=184 

Ik stond op de wachtlijst (vroegere CRZ). Moet ik de hele aanvraagprocedure opnieuw doen?

Neen, dit is niet nodig. Het VAPH zal de wachtlijst grondig doornemen. Iedereen met een actieve zorgvraag en volledig dossier werd automatisch overgezet naar een Persoonsvolgend budget. Je contactpersoon kreeg de opdracht om dit te doen dus jullie moeten niets meer doen.  
Wanneer je een terbeschikkingstelling krijgt, moet je binnen het jaar een inschaling laten doen. Daarna krijg je een definitief budget op basis van de zorgzwaarte inschaling.

Wat kost RTH?

Een stukje van de kosten is voor jou en het andere deel betaald het VAPH. Je krijgt maximaal 8 punten per kalenderjaar.
Meer info vind je hier: https://www.vaph.be/organisaties/rth/punten-bijdragen 

Wat is een ondersteuningsplan?

Dit is een vragenlijst waarin beschreven wordt welke beperkingen je hebt, wat je zorgvraag is en wie ingezet kan worden om je te helpen. Dit plan kan je opmaken vanaf 17 jaar. Je gaat op zoek naar welke ondersteuning je nodig hebt en door wie die gegeven moet worden.

Je duidt aan wat je zelf nog kan, wat je gezin voor je doet, welke zorg je netwerk opneemt, welke diensten je al inschakelt en welke ondersteuning je aan het VAPH wil vragen. Zo kan je je eigen wensen en noden invullen op de papieren van het VAPH.

Je kan dit zelf doen, of je laten bijstaan door je familie, de maatschappelijke dienst van je ziekenfonds, een Dienst Ondersteuningsplan (DOP) of KVG. Let wel, het ondersteuningsplan laten opmaken bij een DOP neemt heel wat tijd in beslag. Stel dus tijdig je vraag. Wil je weten hoe de DOP werkt, bekijk dan het filmpje hier onderaan deze pagina.

Je ondersteuningsplan stuur je op naar het VAPH en wordt daar goedgekeurd.

Op de website van het VAPH vind je de contactgegevens van DOP's https://www.vaph.be/organisaties/dop/algemeen

Hoe moet ik een PVB aanvragen?

Er zijn drie stappen in de procedure: 

1. Ondersteuningsplan opmaken: dit kan je zelf doen (al dan niet met hulp van familie of iemand van KVG) of je kan een beroep doen op D.O.P. (Dienst Ondersteuningsplan) of je mutualiteit. 
2. Het Multidisciplinair Team (MDT) zal je vraag objectief bekijken en beoordeelt de dringendheid. 
3. VAPH verwerkt alle gegevens en kent een budget toe. Je komt dan in een prioriteitengroep terecht.

  
Weet je niet goed hoe hier aan te beginnen? Neem dan contact op met de KVG-groep, je mutualiteit of de dienst ondersteuningsplan (D.O.P).   

Wat is een terbeschikkingstellingsbrief?

Dit houdt in dat je effectief mag opstarten met je Persoonsvolgend budget.