Hoe PAB aanvragen?

Standaardprocedure

Vanaf april 2016 kunnen enkel minderjarigen nog een PAB aanvragen. De aanvraag voor een PAB voor je kind dien je in bij de Integrale Toegangspoort (ITP) via een erkend multidisciplinair team (MDT).

Dit MDT zal de aanvraag met jou overlopen, zij maken een aanvraagdocument op (A-document). Het MDT wordt je contactpersoon-aanmelder en zal je verder begeleiden bij je aanvraag. De contactgegevens van deze diensten kan je terug vinden op de website van het VAPH https://www.vaph.be/organisaties/multidisciplinaire-teams-mdts

 

Het MDT meet de zorgvraag van je kind. Men noemt dit inschalen. Zij formuleren op basis daarvan een voorstel tot budgethoogte en het team Indicatiestelling van de ITP zal deze inschatting bespreken en de definitieve budgethoogte bepalen.

Omdat er onvoldoende geld is om iedereen dadelijk een budget te geven, krijgen de meest dringende dossiers als eerste een PAB. Om aan te geven dat jouw dossier dringend is, moet je hiervoor een checklist invullen. Het MDT helpt je hierbij. De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie (IRPC) beoordeelt jouw checklist en bepaalt wie er een budget krijgt toegewezen.

Indien je PAB aanvraag is goedgekeurd ontvang je thuis een brief met de datum van opstart en jouw budgethoogte. Je krijgt 4 maanden de tijd om op te starten. Neem dus best tijdig contact op met ons. Wij gidsen je snel en deskundig door deze opstartfase.

Spoedprocedure

In bepaalde gevallen kan je beroep doen op een ‘spoedprocedure’ om een PAB aan te vragen.

Dit is een versnelde procedure voor kinderen met een snel degeneratieve aandoening.

Voorwaarden voor de spoedprocedure:

Voor kinderen en jongeren (van 6 tot 20 jaar)

  • een evolutieve neuromusculaire aandoening
  • een stofwisselingsziekte (metabole stoornis) met een ernstige en evolutieve weerslag op het algemeen functioneren

Bovendien moet over een periode van één jaar of minder, net voor jouw aanvraag, de zelfredzaamheid sterk verminderd zijn. Voor kinderen en jongeren wordt rekening gehouden met de verworven zelfstandigheid op de leeftijd van zes jaar.

Het multidisciplinair team dient een aanvraag in bij de Intersectorale Toegangspoort via het A-document waaraan het medisch attest voor de aanvraag van een PAB voor spoedprocedure is toegevoegd. Dit  medisch attest  moet worden ingevuld door een neuroloog of geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde. Zo bewijs je de snel-degeneratieve aandoening en de verminderde zelfredzaamheid.

Nadat je aanvraag PAB via spoedprocedure is goedgekeurd ontvang je thuis een brief met de datum waarop je mag opstarten. Je krijgt 4 maanden de tijd om op te starten. Het jaarbudget van een spoedprocedure bedraagt 48 331.38 euro.