Hoe stop ik?

Je bent nog niet gestart met PAB

Als je een PAB hebt gekregen maar je wil toch niet starten, dan moet je dit zo snel mogelijk schriftelijk mee delen aan het VAPH. De brief moet ondertekend zijn door jou of jouw wettelijk vertegenwoordiger.

Al gestart met PAB?

Als je jouw PAB wilt stopzetten, dan moet je hiervoor een brief sturen naar het VAPH. De budgethouder moet deze brief ondertekenen.

Het is belangrijk dat je de nodige maatregelen treft, zodat je de kosten die verbonden zijn met de opzeg van de assistenten nog met het PAB kan betalen.

Nadat alle laatste kosten ingediend zijn komt er een afrekening. Het VAPH zal per brief laten weten hoeveel je moet terugstorten van het terugvorderbaar voorschot.

Er komt een afrekening van het budget dat rekening houdt met de reeds ingediende kosten en mogelijke terugstorting van deze kosten en het terug te betalen terugvorderbaar voorschot.

Je moet niet op eigen initiatief het geld van de PAB-rekening terug storten, het VAPH zal hiervoor een brief opsturen.

Er kan ook een voorlopige eindafrekening opgemaakt worden. Je hebt dan de mogelijkheid om binnen een bepaalde periode nog bewijzen naar het team Budgetbesteding te sturen of om een aantal uitgaven te verduidelijken. Dan wordt er over gegaan tot een definitieve afrekening en een eventuele terugstorting.