Hoe stop ik?

Je bent nog niet gestart met PAB

Als je een PAB hebt gekregen maar je wil toch niet starten, dan moet je dit zo snel mogelijk schriftelijk mee delen aan het VAPH. De brief moet ondertekend zijn door jou of jouw wettelijk vertegenwoordiger.

Al gestart met PAB?

Als je jouw PAB wilt stopzetten, dan moet je hiervoor een brief sturen naar het VAPH. De budgethouder moet deze brief ondertekenen.

Het is belangrijk dat je de nodige maatregelen treft, zodat je de kosten die verbonden zijn met de opzeg van de assistenten nog met het PAB kan betalen.

Je laatste kostenstaat wordt nagekeken door het team Budgetbesteding, daarna zal het VAPH een eindafrekening opmaken, er wordt rekening gehouden met de laatste bijstorting (dus het bedrag van de laatst ingediende kostenstaat) en het resterend werkkapitaal.

Je moet niet op eigen initiatief het geld van de PAB-rekening terug storten, het VAPH zal hiervoor een brief opsturen.

Er kan ook een voorlopige eindafrekening opgemaakt worden. Je hebt dan de mogelijkheid om binnen een bepaalde periode nog bewijzen naar het team Budgetbesteding te sturen of om een aantal uitgaven te verduidelijken. Dan wordt er over gegaan tot een definitieve afrekening en een eventuele terugstorting.