Budgetbeheer

Bij de opstart is het belangrijk om al je verwachte uitgaven goed in kaart te brengen. Maar na de opstart blijft het nodig om elke wijziging in onkosten goed op te volgen. Maak er ook jaarlijks een gewoonte van om een goed overzicht van jouw te verwachte uitgaven op te lijsten aan het begin van het jaar, zo bewaak je of je toekomt met jouw budget.
Denk eraan dat structurele verminderingen wegvallen na enkele jaren. Bekijk je uitgavepatroon dus over meerdere jaren.

Bij absoluut vzw kan je raad vragen over je uitgaven. Neem contact op. Een coach kan met jou je uitgavepatroon in kaart brengen.

ENKELE TIPS:

Bepaal jouw werkbudget.

1. Vrij besteedbaar bedrag opzij houden

→ enkel nodig als mensen van plan zijn om het vrij besteedbaar bedrag op te vragen.

→ FORMULE: werkbudget – 5% reserve (werkbudget/100*5) = werkbudget

2. Indirecte kosten opzij houden

→ enkel nodig als mensen van plan zijn om indirecte kosten in te dienen.

FORMULE: werkbudget – 5% reserve (werkbudget/100*5) = werkbudget

WERKBUDGET is dus het jaarbudget – 5% (reserve) of 10% (reserve en indirecte kosten)

Breng je voorziene onkosten in kaart.

WERKEN MET DIENSTENCHEQUES

FORMULE: aantal uur * 9 * aantal weken 

WERKEN MET EEN INTERIMKANTOOR

Maandkost: uurloon * aantal uur/wk * coëfficiënt * 4,33

Een interimkantoor rekent op het netto-uurloon van de assistent een coëfficiënt. Deze coëfficiënt bevat ALLES: RSZ, bedrijfsvoorheffing, verzekeringen, administratiekost, vakantiegeld, ... Om een exacte berekening te kennen, heb je dus enkel de coëfficiënt van dat interimkantoor nodig.
Bv. Ik betaal mijn assistent 10 euro netto per uur. De assistent komt 16u/wk. Het interimkantoor hanteert een coëfficiënt van 1,97.

→ Ik betaal maandelijks: 10 * 16 * 1,97 * 4,33 = 1.364,81 euro

WERKEN MET EEN SOCIAAL SECRETARIAAT

JAARKOST: (12 * brutomaandloon) + 92% brutomaandloon (= vakantiegeld)

bruto maandloon: netto maandloon + RSZ en bedrijfsvoorheffing ( = coëfficiënt van 1,3454)
Er zijn nog structurele verminderingen . Laat je sociale secretariaat een uitgavesimulatie maken voor 3 jaar.

WERKEN MET EEN DIENST

Neem de brutoloonkost *(aantal uur per week)*4.33= maandkost van de factuur van de dienst.
Dit bedrag maal 12 geeft je de jaarkost.

WERKEN MET VRIJWILLIGERS

Bepaal hoe vaak de vrijwilliger komt. Meer info en jaarkosten vind je hier.

ANDERE KOSTEN

·Ongevallenverzekering?
·Lidgelden?
·Coaching?
·…..

Hoe volg ik mijn maandelijkse uitgaven op?

Absoluut heeft voor leden een handig budgetberekeningspakket ontworpen waar je je kostenstaten kan op invullen. Vraag het aan.