Hoe wordt mijn budget aangezuiverd?

Wat is het terugvorderbaar voorschot?

Nadat je alle startdocumenten hebt bezorgd aan het VAPH zal het team Budgetbesteding het terug vorderbaar voorschot storten, dat is 3/12de van het budget. Opgelet, het voorschot is géén deel van je eigen jaarbudget, het komt bovenop jouw budget. De 3/12demoet ook op het einde van het jaar nog op je rekening staan. Jouw volledige budget (12/12e) staat immers bij het VAPH en je kosten worden hiermee vergoed.

Voorbeeld: jaarbudget = 30.000 euro

Hoe werkt de betaling van je kosten?

Stel, je hebt een jaarbudget van 30 000 euro. Jouw werkkapitaal is dus 7.500 euro, die krijg je op jouw rekening gestort. Na enkele maanden dien je jouw kosten in via een kostenstaat. Je hebt voor 5.000 euro aan zorg ingekocht. Dit bedrag (5.000 euro) zal dan worden teruggestort door het VAPH. Het wordt in mindering gebracht van jouw jaarbudget dat volledig in Brussel staat. Op deze manier kom je opnieuw tot jouw werkkapitaal van 7.500 euro.


Zal het VAPH mijn kostenstaten onbeperkt aanvullen?

Neen, je werkt met een jaarbudget. Het VAPH kan maximum jouw hele jaarbudget terugstorten. Besteed je meer dan jouw jaarbudget, dan zal je dit uit privémiddelen moeten betalen.

Moet ik mijn overschot terugstorten?

Indien er geld over is moet je geen terugstorting doen. Let op, dit betekent niet dat je kunt ‘sparen’. Het overschot wordt gewoon afgetrokken van jouw volgend jaarbudget. In het begin van het jaar start je telkens met dezelfde, toegekende, budgethoogte.
Voor meer concrete informatie of een individuele infosessie kan je terecht op onze zitdagen.