Kan ik uitstel vragen?

Als je niet binnen de vier maanden kunt starten met je PAB, in geval van overmacht, kan je uitstel vragen. Je moet dit schriftelijk doen en in je brief vermelden waarom en hoe lang je uitstel wenst. Als je uitstel vraagt, moet je dit zeer goed kunnen motiveren. Je verzoek tot uitstel moet ingediend worden binnen de 4 maanden na de ingangsdatum van je toekenning.

Goede redenen om uitstel te vragen kunnen zijn:

  • overlijden van een gezinslid waar de persoon met een handicap op steunt
  • opname in het ziekenhuis tijdens de opstartperiode

Redenen die niet goedgekeurd worden om uitstel te vragen:

  • nog geen assistent gevonden
  • te laat begonnen met alles in orde te maken

Stel, je bent niet gestart binnen de vier maanden, maar je hebt uitstel gevraagd. Als de commissie je vraag afwijst, ben je je PAB kwijt. Je kan dan in beroep gaan tegen de beslissing van de commissie. Je kan ook altijd een nieuwe aanvraag voor een PAB indienen. Dan moet je wel opnieuw de lange wachttijd doorlopen!