Wat is PAB?

Het Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB) is een budget dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) je geeft om je assistentie thuis, op school of op het werk te organiseren en te betalen.

Het PAB is geen inkomen. Het is geld dat je ontvangt om de personen die je helpen bij bv. huishoudelijk werk, lichaamsverzorging, dagbesteding en verplaatsingen enz. te betalen.

Er zijn richtlijnen waarvoor je dit budget mag gebruiken en je moet je gemaakte kosten ook verantwoorden.

Het PAB schommelt tussen 10 356.73 en 48.331,38 euro euro op jaarbasis. Dit zijn de bedragen voor 2021. Deze bedragen worden 1 keer per jaar aan de index aangepast.
Hoeveel je PAB bedraagt, hangt af van je nood aan assistentie.

Een commissie bepaalt de hoogte van het budget. Ze houdt hierbij rekening met je noden en behoeften. Die zijn onder meer afhankelijk van de aard en de ernst van je handicap en van jouw leefsituatie.

Meerderjarigen kunnen vanaf april 2016 geen PAB meer aanvragen maar het PAB wordt vanaf dan een Persoonsvolgend Budget. Lees hiervoor meer bij Persoonsvolgend Budget.

Minderjarigen kunnen nog een PAB aanvragen bij de Integrale Toegangspoort via een multidisciplinair team.