Wat kan ik doen met een PAB?

Wat je met een PAB kunt doen is vastgelegd door het VAPH. Het geld is bedoeld om de hulp van één of meerdere persoonlijke assistenten te betalen. De persoonlijke assistent is feitelijk in dienst van de persoon met een handicap. Je kunt zelf werkgever zijn of de assistent is bij jou tewerkgesteld via een dienst. De assistent voert allerlei taken uit voor jou en helpt je bij de organisatie van je dagelijks leven.

De assistenten kunnen hulp bieden in de volgende domeinen:

 • huishoudelijke taken (koken, opruimen, poetsen, enz.)
 • lichamelijke taken (wassen en aankleden, enz.)
 • verplaatsingen
 • dagactiviteiten (deelname aan dagcentrumactiviteiten, uitstappen, zorgboerderij,enz.)
 • administratie
 • tuinonderhoud
 • agogische, pedagogische of orthopedagogische begeleiding van de persoon met een handicap of zijn of haar ouders

PAB mag niet gebruikt worden voor:

 • medische of para-medische hulp(kinesitherapie, logopedist, ergotherapeut)
 • psychologische begeleiding
 • hulpmiddelen
 • klusjes in huis
 • budgetbegeleiding
 • onderwijs
 • internaat