Welke contracten kan ik afsluiten?

Om kosten van een assistent te kunnen betalen met je PAB eist het VAPH dat er voor deze assistent een contract is afgesloten.
Absoluut vzw kan je voorbeeldcontracten bezorgen. Neem hiervoor contact op met onze infolijn.

Volgende zaken moeten in het contract worden opgenomen:

  • naam van de budgethouder en naam van de assistent;
  • naam van de minderjarige persoon voor wie de ouder budgethouder is;
  • startdatum en duur van de overeenkomst (best onbepaalde duur indien mogelijk);
  • de taakomschrijving;
  • de wekelijkse prestatieduur;
  • de kostprijs van de assistentie;
  • wijze van betalen;
  • ondernemingsnummer;
  • handtekening van beide partijen.

Er zijn verschillende contracten mogelijk:

Een arbeidsovereenkomst met je persoonlijke assistent

Je zoekt zelf je persoonlijke assistent en sluit er een contract mee af. Het gaat om een bediendecontract. Je wordt dan werkgever. In dit geval werk je best samen met een sociaal secretariaat. Zij helpen je bij je administratieve verplichtingen als werkgever: een RSZ-nummer aanvragen, contracten opmaken, loon berekenen, RSZ betalen,… Je krijgt maandelijks een factuur van het sociaal secretariaat en maandelijks betaal je ook loon uit.

Een contract met een uitzendkantoor

Je wordt klant bij een uitzendkantoor. Je zoekt zelf een assistent of het kantoor helpt je zoeken. Als budgethouder sluit je een contract af met het uitzendkantoor maar ook je assistent moet een overeenkomst afsluiten met het uitzendkantoor.

Het uitzendkantoor is werkgever van de assistent, maar wekelijks teken je ook contractjes met daarop de gevraagde uren assistentie. Het team Budgetbesteding verwacht het eerste contract van je assistent en het contract dat je zelf hebt afgesloten met het uitzendkantoor. Meestal krijg je ook wekelijks een factuur van het uitzendkantoor. Hierin zit alles vervat: verzekering, loon assistent, kosten uitzendkantoor, RSZ,… Het uitzendkantoor betaalt het loon van de assistent.

Een overeenkomst met dienstenchequebedrijf

Je betaalt voor huishoudelijke hulp met dienstencheques. Je sluit een contract af met een dienstenchequebedrijf en zij sturen een assistent die huishoudelijk werk verricht. Je bestelt dienstencheques en betaalt deze telkens met je PAB.

Een overeenkomst met het plaatselijke wijk-werkkantoor

Wijk-werken houdt in dat je enkele uren per week klusjes uitvoert bij iemand thuis. Het wijk-werkkantoor selecteert langdurig werklozen die op deze manier officieel iets mogen bijverdienen. Zij maken een contract voor jou op. Denk eraan om jaarlijks je inschrijving te vernieuwen en door te sturen naar het team Budgetbesteding. Je betaalt met wijk-werkcheques.

Een contract met een zelfstandige

Je wordt klant bij een zelfstandige. Je sluit een contract af en betaalt de facturen van de assistent. Indien het niet gaat over een ramenwasser of tuinman, moet de zelfstandige zijn activiteit als persoonlijke assistent melden op de kruispuntbank.

Een contract met een voorziening, een dienst of een vzw

Je sluit een overeenkomst af met een voorziening voor personen met een handicap, een dienst voor gezinszorg of een andere vzw of gesubsidieerde dienst. Zij ondertekenen een “verklaring op eer” dat zij voor de uren dat zij betaald worden met PAB geen subsidies zullen ontvangen. De dienst is werkgever en zelf ben je een “gebruiker” van die dienst. Je ontvangt elke maand een factuur. Hierin zit alles vervat. De dienst betaalt het loon van de assistent.

Een overeenkomst met een vrijwilliger

Je sluit een overeenkomst af met een erkende vrijwilligersorganisatie. De budgethouder sluit een overeenkomst af met de organisatie. Ook elke vrijwilliger heeft een overeenkomst met de vrijwilligersorganisatie. Je betaalt de onkosten van de vrijwilliger met je PAB-budget. Absoluut vzw werkt hiervoor samen met KVG.

Een overeenkomst voor vervoer

Je sluit een overeenkomst af met een taxibedrijf of een dienst voor aangepast vervoer.

Een overeenkomst met een bijstandsorganisatie

Je kan gebruik maken van een bijstandsorganisatie voor ondersteuning bij het gebruik en beheer van je budget. De bijstandsorganisatie maakt hiervoor zelf een contract op.

Een overeenkomst voor kortdurende woon- of dagondersteuning

Je kan bij een vergunde zorgaanbieder een overeenkomst voor kortdurende woon- of dagondersteuning afsluiten. Deze ondersteuning mag maximum 3 maanden per jaar zijn maar moet geen aaneengesloten periodes zijn. Het VAPH voorziet hier een apart document voor ‘ overeenkomst voor kortdurende woon – en dagondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder.

Een overeenkomst in kader van de deeleconomie

Je kan met een platform van de deeleconomie een contract afsluiten.  Zo kan je een “assistent” inschakelen als hulp bij jouw dagdagelijkse taken zoals koken, tuinieren, ramen lappen, oppas, strijkwerk, hulp bij administratie. Meer info vind je hier.