Correctiefase 2

De laatste stap in de beweging naar gelijkwaardige budgetten voor gelijk(w)aardige profielen is ingegaan. Van 2020 tot en met 2027 vindt een grootschalige, budgetneutrale herverdeling plaats die ervoor moet zorgen dat iedereen die vóór 1 januari 2017 ondersteuning kreeg vanuit een voorziening een Persoonsvolgend Budget krijgt. Dit budget moet gelijkwaardig zijn aan het budget van mensen met een gelijk(w)aardig profiel.

De herverdeling betekent dat voor sommige personen het budget daalt en voor anderen het budget stijgt. De aanpassingen gebeuren geleidelijk aan: budgetten worden in de loop van enkele jaren gecorrigeerd.

Vanaf nu zal iedereen die onder de regelgeving van CF2 valt dus minimum 4 jaar en maximum 8 jaar met een jaarlijks veranderend budget te maken hebben. Hou hier dus zeker rekening mee bij het maken van bestedingsplannen en vraag indien nodig onze ondersteuning.

Ben jij één van de mensen die omwille van correctiefase 2 een sterk verminderd budget krijgt en kom je niet in aanmerking voor zorggarantie? Krijg je je zorg en ondersteuning moeilijk georganiseerd of kwam je door correctiefase 2 in RTH terecht? Neem dan zeker contact met ons op! Je komt misschien wel in aanmerking voor 1 of 2 sessies gratis bijstand. Als je nog geen lid bent, krijg je na de eerste sessie ook een gratis lidmaatschap.