SNEL INFORMATIE
Sluit snel informatie

Correctiefase 2

Waarom correctiefase 2?

Op 1/1/2017 kregen veel mensen die gebruik maakten van een voorziening automatisch een PVB toegekend. Dit bedrag was gebaseerd op enerzijds hoe vaak je gebruik maakte van een voorziening en hoe zwaar je zorg was en anderzijds van de hoeveelheid subsidie die de voorziening kreeg in 2016. De subsidie van de voorziening werd tot op heden verdeeld over alle gebruikers binnen die specifieke voorziening. Dit betekent dat mensen met een even zware zorgnood die evenveel gebruik maakten van een dagcentrum toch een ander budget konden krijgen afhankelijk van het  dagcentrum waar ze heengingen.

Met de invoering van correctiefase 2 wil men deze verschillen wegwerken en zal het budget afhangen van de subsidie van alle voorzieningen in gans Vlaanderen samen. De herverdeling is voorzien in 2020 en de aanpassingen van het budget zullen verspreid worden over vier tot acht jaar.

Rond deze tijd stuurt het VAPH brieven met alle concrete info over jouw specifieke situatie. 

Bekijk hier wat correctiefase 2 precies betekent:

Hoe gebeurt de verrekening?

Half oktober krijg/kreeg je en brief van het VAPH waarin staat wat de correctiefase voor jou precies betekent en dus welk budget je uiteindelijk zal krijgen.
De aanpassingen (zowel verhogingen als verlagingen) van de budgetten zullen altijd gefaseerd gebeuren en gespreid worden over 2 periodes van 4 jaar.

Tijdens de eerste vier jaar (2020-2024) wordt een maximale wijziging van 15% op het budget doorgevoerd. Elk jaar wordt 1/4 van die wijziging verrekend.

In de volgende vier jaar (2024-2028) wordt de rest van de wijziging doorgevoerd.

Vanaf 2020 zal iedereen dus minimum 4 jaar en maximum 8 jaar met een jaarlijks veranderend budget te maken hebben. Hou hier dus zeker rekening mee bij het maken van bestedingsplannen en vraag indien nodig ondersteuning aan absoluut vzw. 

Meer info?

Wil je meer weten of heb je vragen over correctiefase 2?
Neem dan contact op met Sara van de infolijn op nr. 03 259 08 85
of contacteer het VAPH op nr. 02 249 30 00  of via het contactformulier

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen voor budgethouders

Veelgestelde vragen voor professionelen