Correctierondes budgetten

Er zijn historische verschillen (jaren ’80) tussen de verschillende zorgaanbieders. Sommige zorgaanbieders kregen vroeger te veel subsidies en anderen kregen er te weinig. In de vertaling naar het nieuwe PVFsysteem werden die subsidies omgezet naar individuele PVB’s. Daardoor kregen personen met een gelijkaardige zorgzwaarte soms een ander budget.

De komende jaren volgen er twee correctierondes. Ze hebben als doel de historisch gegroeide en onterechte verschillen tussen voorzieningen recht te trekken.

Fase 1 (2018): In een eerste fase zullen vanaf ten vroegste juli 2018 de PVB’s verhogen in die organisaties die omwille van de historische verschillen de laagste budgetten hebben gekregen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens over de geboden ondersteuning en de zorgzwaarte op 31 december 2016, zoals doorgegeven door de zorgaanbieder. Als bij controles ernstige onduidelijkheden of onregelmatigheden bij die gegevens worden vastgesteld, dan worden die organisaties direct meegenomen in de tweede fase van de correctieoefening.

Fase 2 (2019 – 2022): In een tweede fase vanaf 2019 wordt voor alle personen door externen (mensen van buiten de voorziening) een inschatting gemaakt van de zorgzwaarte en wordt ook het doorgegeven zorggebruik gecontroleerd. Op basis daarvan zullen de budgetten nogmaals aangepast worden. Vanaf 2027 zal elke budgethouder beschikken over een budget dat overeenstemt met zijn ondersteuningsnood en zorgzwaarte. Vanaf dan is er dus werkelijk sprake van gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige profielen.

Jouw PVB kan de volgende jaren dus nog stijgen of dalen. De vergunde zorgaanbieders hebben zich echter geëngageerd om dezelfde ondersteuning te blijven bieden als in 2016. Dat op voorwaarde dat jij die ondersteuning intussen niet zelf gewijzigd hebt.