Hoe start ik op?

Voor meer uitgebreide informatie rond opstart verwijzen we naar onze brochure 'Het PVB: de opstartfase' 

Het VAPH zal jou via een brief het goede nieuws brengen dat je mag starten met je Persoonsvolgend Budget. Men spreekt over de terbeschikkingstelling van het budget. In deze bundel zitten alle opstartdocumenten en richtlijnen rond het gebruik van het Persoonsvolgend Budget.

Je hebt 4 maanden de tijd om op te starten. Dit wil zeggen dat je binnen de 4 maanden een contract moet afgesloten hebben met een assistent/dienst/voorziening/vrijwilliger die jou zal ondersteunen in het kader van het Persoonsvolgend Budget.

Zorg dat je goed geïnformeerd bent over alle mogelijkheden van het Persoonsvolgend Budget en over de administratieve verplichtingen van je budget. Neem daarom contact op met een bijstandsorganisatie, zij helpen je op weg. Een goede start met de juiste informatie is zeer belangrijk. Je kan met een bijstandsorganisatie een startcontract afsluiten. Zo kan je de kosten die de opstart met zich meebrengt betalen met je Persoonsvolgend Budget. Je hebt recht op maximum 4 opstartgesprekken.

Maak een afspraak met absoluut vzw voor een persoonlijk gesprek.
Je kan dagelijks terecht op onze infolijn op het nummer 03 259 08 85.


Wat moet er concreet gebeuren tijdens de opstart?

Je moet goed nadenken welke ondersteuning je nodig hebt en welke zorg je met je Persoonsvolgend Budget wilt betalen. Je zal moeten kiezen of je het budget cash zal gebruiken of wilt werken via een voucher of een combinatie van beiden.
Met het cashsysteem krijg jij het geld op je rekening en betaal je alle facturen zelf.
Met een voucher krijgt de dienst/voorziening het geld rechtstreeks van het VAPH.
Opgelet werken met een voucher kan enkel met vergunde zorgaanbieders.

Je kiest om te werken met een voucher

Als je wilt werken met een voucher moet je altijd een contract afsluiten met een vergunde zorgaanbieder. Dit zijn diensten en voorzieningen die van het VAPH een goedkeuring hebben gekregen om te werken via een voucher. Je meldt aan het VAPH dat je zal werken met een vergunde zorgaanbieder en dat je kiest voor het systeem van voucher.
De dienst of de voorziening waar je mee samenwerkt zullen jouw  overeenkomst registreren in het systeem van het VAPH. 
Het VAPH checkt of er voldoende geld op je budgetrekening staat en keurt dan het contract goed. Is er onvoldoende geld zal het VAPH jou en de voorziening/dienst op de hoogte brengen en moet er een nieuwe overeenkomst afgesloten worden. De dienst/voorziening zal nadien zelf zijn facturen doorsturen naar het VAPH en het VAPH zal het geld van jouw budget afhalen en betalen aan de dienst/voorziening.
Zorg er wel voor dat je steeds overzicht houdt over de kosten die besteed worden. Als er namelijk te veel kosten worden ingebracht, zal je deze privé moeten bij betalen.

Als er na het inbrengen van het eerste contract nog budget over is, kan je ook na de opstart verder werken met cash of een bijkomend contract via voucher afsluiten.

Je kiest voor een cashbudget

Stap 1: open een aparte bankrekening

Open een aparte bankrekening op naam van de budgethouder of zijn wettelijke vertegenwoordiger, dit wordt de budgetrekening genoemd. Vul het bankrekeningnummer in op het document 'Persoonsvolgend Budget starten met besteding in cash'. Dat document vind je hier.

Stap 2: sluit contracten af

Sluit een of meerdere contracten af met een assistent, een dienst, een voorziening, een vrijwilliger, een zelfstandige. Bezorg deze contracten samen met het document van de bankrekening aan het VAPH.

  • Dit kan je doen door je contract te registreren in “mijn VAPH”.
  • Je kan het registratiedocument van je contract mailen naar: e-mail: budgetbesteding@vaph.be met als onderwerp VF-nummer en opstart + naam
  • Of je kan je het registratiedocument per post opsturen naar:

          VAPH/ team besteding
          Zenithgebouw, Koning Albert II-laan 37
          1030 Brussel

Het registratiedocument die je in de laatste 2 situaties nodig hebt, vind je hier.

Stap 3: activeer je budget

Eenmaal je contracten hebt afgesloten moet je het VAPH ook laten weten hoeveel budget je wenst te activeren voor dit jaar.
Indien je nog niet zeker bent hoeveel kosten je gaat maken activeer dan je volledige jaarbudget. Het VAPH stort dan 1/4e van dit jaarbudget als voorschot op je budgetrekening. Dit heet het terugvorderbaar voorschot. Het VAPH kan dit voorschot later wel aanpassen als blijkt dat je minder verbruikt hebt dan gevraagd.

Opgelet! Dit voorschot komt bovenop je budget maar mag niet bij je jaarbudget geteld worden. Op het einde van het jaar moet dit bedrag dus nog op je budgetrekening staan.

 
Je kan ook beide systemen, cash en voucher, combineren!

Dan moet je voor het deel dat je cash besteedt, de stappen ‘cash’ doorlopen en voor het deel dat je via voucher besteedt, de stappen ‘voucher’.
Na de opstart betaal je je facturen met het terugvorderbaar voorschot.

Is je voorschot bijna op dan noteer je al je facturen op een kostenstaat. Deze kostenstaat stuur je door naar het VAPH. Het VAPH stort dan je kosten terug op je budgetrekening. Voor meer uitgebreide informatie raadpleeg je best onze brochure ”Hoe maak ik een kostenstaat op?”.