SNEL INFORMATIE
Sluit snel informatie

Hoe vraag ik een PVB aan?

De standaardprocedure

STAP 1: ONDERSTEUNINGSPLAN MAKEN

De eerste stap van de procedure is het maken van een ondersteuningsplan. Dit is een vragenlijst waarin beschreven wordt welke beperkingen je hebt, wat je zorgvraag is en wie ingezet kan worden om je te helpen. Dit plan kan je opmaken vanaf 17 jaar.

Je gaat op zoek naar welke ondersteuning je nodig hebt en door wie die gegeven moet worden.

Je duidt aan wat je zelf nog kan, wat je gezin voor je doet, welke zorg je netwerk opneemt, welke diensten je al inschakelt en welke ondersteuning je aan het VAPH wil vragen. Zo kan je je eigen wensen en noden invullen op de papieren van het VAPH.

Je kan dit zelf doen, of je laten bijstaan door je familie, de maatschappelijke dienst van je ziekenfonds, een Dienst Ondersteuningsplan (DOP) of KVG. Let wel, het ondersteuningsplan laten opmaken bij een DOP neemt heel wat tijd in beslag. Stel dus tijdig je vraag. Wil je weten hoe de DOP werkt, bekijk dan het filmpje hier onderaan deze pagina.

Je ondersteuningsplan stuur je op naar het VAPH en wordt daar goedgekeurd.

Op de website van het VAPH vind je de contactgegevens van DOP's https://www.vaph.be/organisaties/dop/algemeen

STAP 2: OBJECTIVERING VAN JE VRAAG

In een tweede stap ga je met je goedgekeurd ondersteuningsplan naar een multidisciplinair team, een MDT. Je ziekenfonds heeft een MDT. Zij onderzoeken of je de gevraagde ondersteuning objectief gezien wel echt nodig hebt. Zij schatten in hoe zwaar jouw zorg is en doen een voorstel van budgetcategorie en budgethoogte. Het MDT gaat ook samen met jou na hoe dringend je deze ondersteuning nodig hebt.

Op de website van het VAPH vind je de contactgegevens van MDT's https://www.vaph.be/organisaties/multidisciplinaire-teams-mdts.

Zij zetten jouw vraag om in een prioriteitengroep 1, 2 of 3.

STAP 3: GOEDKEURING DOOR HET VAPH

Al deze informatie gaat dan naar het VAPH.

Het VAPH verwerkt wat het multidisciplinair team aangeeft qua zorgvraag en budgethoogte. De Regionale Prioriteitencommissie (RPC) oordeelt over de dringendheid van je vraag en bepaalt in welke prioriteitengroep je terecht komt.

Hoe bepaalt men je prioriteit?

Als je een aanvraag Persoonsvolgend Budget doet, moet je ook onmiddellijk aangeven hoe dringend je een budget nodig hebt. Hiervoor worden drie criteria gebruikt:

  • De ondersteuningskloof: het verschil tussen de ondersteuning die je op dit moment hebt (van vrijwilligers tot professionelen) en de ondersteuning die je nodig hebt .
  • De dringendheid: hoe (on)houdbaar is de situatie als je geen budget toegewezen krijgt?
  • De langdurige bovengebruikelijke zorg: woon je nog steeds in een gezin dat alle ondersteuning of grote delen van de ondersteuning op zich neemt?

Deze criteria worden verder uitgewerkt en jij geeft samen met het MDT aan wat voor jouw situatie van toepassing is. Op basis hiervan word je in één van de drie prioriteitengroepen ingedeeld.

  • Prioriteitengroep 1 zijn de meest dringende dossiers. Zij krijgen hun budget binnen enkele maanden na de aanvraag.
  • Prioriteitengroep 2 zijn minder dringend dan prioriteitengroep 1.
  • Prioriteitengroep 3 zijn minder dringend dan prioriteitengroep 2.

Mensen uit prioriteitengroep 2 en 3 zullen dus heel wat langer op hun budget moeten wachten.

Krijg je een budget, dan heb je 4 maanden de tijd om (een deel van) je ondersteuning aan te kopen. Dit kan een assistent zijn, een voorziening van het VAPH of een dienst buiten het VAPH. Het hangt ervan af wat jij nodig hebt! Laat je hierbij zeker bijstaan door absoluut vzw!

Uitzonderingen op deze procedure

  • Spoedprocedure
  • Blijvende noodsituatie
  • Maatschappelijke noodzaak
  • Overgang minderjarigen naar meerderjarigen

Deze groepen krijgen snel een budget zonder dat ze een uitgebreide procedure moeten volgen.

Overgang van minderjarigen naar meerderjarigen

Wanneer personen met een handicap 18 jaar worden, zijn ze volwassen en kunnen ze niet meer terecht bij de voorzieningen voor minderjarigen (in de praktijk vaak 23 jaar). Dan moeten ze op de wachtlijst en hebben ze vaak jarenlang geen ondersteuning die ze hiervoor wel hadden. In het systeem van de Persoonsvolgende Financiering zal deze overgang naadloos verlopen!

Jongeren moeten zoals iedereen een ondersteuningsplan laten maken en hun zorgnood laten objectiveren. Zolang hun budgethoogte dan uitkomt op een bedrag dat niet hoger is dan datgene dat ze als minderjarige kregen, krijgen ze dit automatisch toegekend. Hebben ze meer nodig, krijgen ze automatisch hetzelfde bedrag dat ze als minderjarige hadden en moeten ze voor dat extra deeltje ingedeeld worden in één van de drie prioriteitengroepen die hierboven beschreven staan. Het is dus mogelijk dat ze daar wél lang op moeten wachten.

Hoe vraag ik een PVB aan

werking DOP