Hoe vraag ik een PVB aan?

De standaardprocedure

STAP 1: ONDERSTEUNINGSPLAN MAKEN

Na een proces van vraagverheldering waarin je een duidelijk beeld probeert te krijgen van jouw specifieke vraag, stel je een Ondersteuningsplan op. Meer info over het proces van vraagverheldering vind je in onze brochure ‘Vraagverheldering bij het Ondersteuningsplan’.   
Pas wanneer je alle info hebt verzameld, kan je het sjabloon van het ondersteuningsplan volledig invullen. Voor de opmaak van zo’n ondersteuningsplan kan je beroep doen op een Dienst Ondersteuningsplan (D.O.P.), de maatschappelijke dienst van je mutualiteit of een gebruikersorganisatie zoals KVG. Je ondersteuningsplan wordt vervolgens goedgekeurd door het VAPH.  

TIP: Een uitgebreide handleiding voor de opmaak van een ondersteuningsplan vind je op de website van het VAPH. Je vindt er ook contactgegevens van DOP's. Wil je weten hoe de DOP werkt, bekijk dan het filmpje onderaan deze pagina. 

STAP 2: OBJECTIVERING VAN JE VRAAG

Nadat je Ondersteuningsplan is goedgekeurd, bezorg je dit aan een multidisciplinair team (MDT). Dit team bestaande uit experts uit verschillende disciplines objectiveert  jouw handicap en ondersteuningsnood. Hun bevindingen worden neergeschreven in een multidisciplinair verslag waarin ze ook een budgetcategorie voorstellen. Een MDT is geen op zichzelf staande organisatie, maar maken deel uit van een grotere organisatie, zoals jouw mutualiteit. Je kan in principe zelf jouw MDT kiezen op voorwaarde dat het team de geschikte ondersteuning kan bieden.  

TIP: bekijk de contactgegevens van de MDT’S op de website van het VAPH.

STAP 3: GOEDKEURING DOOR HET VAPH

De Vlaamse Toeleidingscommissie bepaalt aan de hand van een aantal criteria in welke budgetcategorie je komt te zitten en in welke prioriteitengroep. Op basis van deze beslissingen en het verslag van het MDT, brengt het VAPH je op de hoogte van jouw budgetcategorie PVB.  

TIP: Meer info over de toekenning tot prioriteitengroepen vind je op de website van het VAPH.

Na het doorlopen van de aanvraagprocedure word je PAB omgezet in een PVB, waardoor je verder kan genieten van jouw ondersteuning

 

Hoe bepaalt men je prioriteit?

Als je een aanvraag Persoonsvolgend Budget doet, moet je ook onmiddellijk aangeven hoe dringend je een budget nodig hebt. Hiervoor bekijkt het VTC een aantal criteria:

  • Het aanwezige netwerk. Men bekijkt onder andere hoeveel overschrijding er is van de draagkracht van het netwerk.
  • De persoon met de handicap: hoeveel daling is er qua levenskwaliteit en ontplooiingskansen.
  • De ondersteuningskloof: het verschil tussen de ondersteuning die je op dit moment hebt (van vrijwilligers tot professionelen) en de ondersteuning die je nodig hebt.

Deze criteria worden verder uitgewerkt en jij geeft samen met het MDT aan wat voor jouw situatie van toepassing is. Op basis hiervan word je in één van de drie prioriteitengroepen ingedeeld.

  • Prioriteitengroep 1 zijn de meest dringende dossiers. Zij krijgen hun budget binnen enkele maanden na de aanvraag.
  • Prioriteitengroep 2 zijn minder dringend dan prioriteitengroep 1.
  • Prioriteitengroep 3 zijn minder dringend dan prioriteitengroep 2.

Mensen uit prioriteitengroep 2 en 3 zullen dus heel wat langer op hun budget moeten wachten.

Krijg je een budget, dan heb je 4 maanden de tijd om (een deel van) je ondersteuning aan te kopen. Dit kan een assistent zijn, een voorziening van het VAPH of een dienst buiten het VAPH. Het hangt ervan af wat jij nodig hebt! Laat je hierbij zeker bijstaan door absoluut vzw!

Uitzonderingen op deze procedure

  • Spoedprocedure
  • Blijvende noodsituatie
  • Maatschappelijke noodzaak
  • Overgang minderjarigen naar meerderjarigen

Deze groepen krijgen snel een budget zonder dat ze een uitgebreide procedure moeten volgen.

Overgang van minderjarigen naar meerderjarigen

Wanneer personen met een handicap 18 jaar worden, zijn ze volwassen en kunnen ze niet meer terecht bij de voorzieningen voor minderjarigen (in de praktijk vaak 23 jaar). Dan moeten ze op de wachtlijst en hebben ze vaak jarenlang geen ondersteuning die ze hiervoor wel hadden. In het systeem van de Persoonsvolgende Financiering zal deze overgang naadloos verlopen!

Jongeren moeten zoals iedereen een ondersteuningsplan laten maken en hun zorgnood laten objectiveren. Zolang hun budgethoogte dan uitkomt op een bedrag dat niet hoger is dan datgene dat ze als minderjarige kregen, krijgen ze dit automatisch toegekend. Hebben ze meer nodig, krijgen ze automatisch hetzelfde bedrag dat ze als minderjarige hadden en moeten ze voor dat extra deeltje ingedeeld worden in één van de drie prioriteitengroepen die hierboven beschreven staan. Het is dus mogelijk dat ze daar wél lang op moeten wachten.

Hoe vraag ik een PVB aan

werking DOP