De noodsituatie

Een noodsituatie is een situatie waarbij het netwerk plots wegvalt en de persoon met een handicap onverwachts, zonder enige ondersteuning, alleen komt te staan.

Voorbeeld: Louise heeft een ernstig verstandelijke handicap. Ze is 57 jaar en woont bij haar moeder van 83 jaar. Wanneer haar moeder sterft, stopt ook alle ondersteuning. Louise komt dus in een noodsituatie terecht. Wanneer er na 22 weken nog steeds geen oplossing gevonden is, krijgt zij een budget toegewezen waarmee ze ondersteuning zal kunnen inkopen.

Hoe verloopt de procedure?

Vul de checklist in 'Aanvraag van een tijdelijk PVB via noodsituatie' en stuur dit op naar het kantoor van het VAPH in de provincie van uw woonplaats.

Als dit wordt goedgekeurd door het VAPH, krijg je een tijdelijk PVB voor 22 weken.

Na die goedkeuring vul je het formulier in: 'Aanvraag van een PVB na noodsituatie'. Dit moet binnen de 10 weken worden ingevuld om te kijken of de noodsituatie blijvend of tijdelijk is. Dit word terug aan het VAPH bezorgd.

- Is de noodsituatie van tijdelijk aard? --> Het PVB wordt na afloop van de noodsituatie (na 22 weken) stopgezet.
Je kan wel de aanvraagprocedure PVB starten, dan kom je op de wachtlijst.

- Is de noodsituatie blijvend? --> Start de aanvraagprocedure PVB --> Jouw budget op maat wordt dan automatisch ter beschikking gesteld, je komt nier meer op de wachtlijst.