De spoedprocedure

Mensen die in aanmerking komen voor deze procedure, zijn mensen met een snel degeneratieve aandoening. Dit is een aandoening waardoor je heel snel achteruitgaat. Bovenop de diagnose moeten mensen binnen het jaar heel sterk achteruit gaan. De aanvraag gebeurt op basis van een medisch attest ingevuld door een neuroloog of geneesheer specialist. Wanneer men aan de voorwaarde voldoet, krijgt men een budget toegewezen (zowel in cash als in voucher).

Kom je in aanmerking voor de spoedprocedure?

Je kan een Persoonsvolgend Budget toegekend krijgen via de spoedprocedure wanneer er sprake is van een snel degeneratieve aandoening.

Hieronder wordt het volgende verstaan:

Voor volwassenen (vanaf 21 jaar):

 • ALS (amyotrofe lateraalsclerose)
 • PLS (primaire lateraalsclerose)
 • PMA of PSMA (progressieve (spino)musculaire atrofie)
 • CBD (corticobasale degeneratie)
 • MSA (multisysteematrofie)
 • PSP (progressieve supranucleaire verlamming)
 • bepaalde vormen van hersentumor.

Voor kinderen en jongeren (van 6 tot 20 jaar):

 • een evolutieve neuromusculaire aandoening
 • een stofwisselingsziekte (metabole stoornis) met een ernstige en evolutieve weerslag op het algemeen functioneren.

Bovendien moet over een periode van één jaar of minder, net voor uw aanvraag, jouw zelfredzaamheid sterk verminderd zijn. 

Concreet houdt dat één of meerdere van onderstaande veranderingen in:

 • je kunt niet langer zonder hulp van derden opstaan en jou verplaatsen;
 • je kunt jou niet langer zelfstandig wassen en aankleden;
 • je kunt niet langer zelfstandig eten;
 • je kunt niet langer zelfstandig naar het toilet gaan en jou reinigen;
 • je hebt nood aan kunstmatige beademing met continu toezicht.

Voor kinderen en jongeren wordt rekening gehouden met de verworven zelfstandigheid op de leeftijd van zes.

Om een PVB aan te vragen via de spoedprocedure moet je een aanvraagformulier 'Persoonsvolgend Budget via spoedprocedure' invullen. Je moet ook het medisch attest van de behandelende arts-specialist van de gespecialiseerde dienst toevoegen. Je stuurt deze formulieren op naar het Team Budgetbesteding van het VAPH. Je vindt de formulieren op de website van het VAPH.