Maatschappelijke noodzaak

Bij maatschappelijke noodzaak komt de veiligheid van de persoon met een handicap, van de mantelzorger of van de samenwonende personen in gedrang. Dat is zo in volgende situaties:

- De persoon met een handicap wordt ernstig fysiek, psychisch, emotioneel of seksueel misbruikt.
- De persoon met een handicap wordt ernstig fysiek, psychisch of emotioneel verwaarloosd.
- Ernstige mishandeling of verwaarlozing door de persoon met een handicap ten aanzien van de mantelzorgers of samenwonende personen.

Hoe verloopt de procedure?

- Start de aanvraagprocedure PVB.
- Vraag om de maatschappelijke noodzaak vast te stellen.
- Het MDT vult de checklist prioritering in om het ernstige misbruik of de verwaarlozing aan te tonen.
- De Vlaamse Toeleidingscommissie beoordeelt op basis van het ondersteuningsplan en de checklist of de maatschappelijke noodzaak wordt toegekend of niet.
- Personen met een toekenning maatschappelijke noodzaak --> krijgen automatisch een PVB sinds 2017.