Hoe werk ik met voucher?

Bij het systeem van een voucher krijg je het geld niet zelf in handen. De voorziening of dienst stuurt zijn factuur naar het VAPH en ontvangt het geld rechtstreeks van het VAPH.
De dienst of voorziening zal ook zelf zijn contract bezorgen aan het VAPH. Het voordeel is dat je zelf minder werk hebt. Nadeel is dat je enkel gebruik kan maken van door het VAPH vergunde diensten. Een vergunde zorgaanbieder is een dienst, dus dienstencheques of een ramenwasser kan je bijvoorbeeld niet betalen met een voucher.

Je start op via voucher:

  • Je sluit een contract af met een dienst of voorziening.
  • De voorziening bezorgt het VAPH het contract.
  • Het VAPH zal de prijs van het contract van je budget afhalen in Brussel.
  • Indien er nog geld over is op je budget kan je dit bedrag verder gebruiken in cash of in voucher.


Je kan ook beide systemen, cash en voucher, combineren!