Wat is het zorgbudget?

Het zorgbudget is een maandelijks vast bedrag van 300 euro, dat elke persoon op termijn zal krijgen als deze een erkende handicap heeft en een vastgestelde ondersteuningsnood.

Het bedrag wordt uitbetaald door de zorgkassen.
Je kan het geld vrij besteden en hoeft geen bewijzen voor te leggen.
Het zorgbudget kan je combineren met Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH), met de tussenkomst van het VAPH voor hulpmiddelen en met de tegemoetkomingen van de federale overheid.

Het zorgbudget is niet bedoeld voor mensen die al ondersteuning krijgen van het VAPH, hulpmiddelen uitgezonderd. Meer info vind je op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming.