Welke procedures moet ik volgen?

Indien je niet tot de bovenvermelde groep hoort gelden volgende regels.

Om recht te hebben op een zorgbudget moet je

• een erkende handicap hebben (wat je per definitie moet laten erkennen voor je 65 jaar werd) en daarvoor al een bestaand attest of bewijs hebben;

• een vastgestelde ondersteuningsnood hebben;

geen gebruik maken van bepaalde ondersteuning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de zogenaamde “niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning", of van andere vormen van ondersteuning.

Om het zorgbudget te kunnen krijgen, moet je ook aangesloten zijn bij een zorgkas.

Je zal dus een procedure moeten volgen waarmee je je handicap en ondersteuningsnood bewijst.

Als je meerderjarig bent, wordt je handicap beoordeeld en erkend door het VAPH.
Ben je minderjarig, dan moet je hiervoor aankloppen bij de intersectorale toegangspoort.

Je ondersteuningsnood moet erkend worden door een multidisciplinair team.

Binnen je mutualiteit vind je zeker een multidisciplinair team, ook bij de CLB’s kan je hiervoor terecht.

Een lijst met adressen vind je hier.

Hier vind je een duidelijk overzicht van de noodzakelijke attesten voor een zorgbudget voor mensen met een handicap.