Wat is PVF?

Persoonsvolgende Financiering (PVF) is een manier om ondersteuning aan mensen met een handicap te organiseren en te betalen.

Met de invoering van de Persoonsvolgende Financiering wordt de financiering meer vraaggestuurd gemaakt. De Persoonsvolgende Financiering is een belangrijke pijler van het nieuwe ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap, zoals beschreven in het Perspectiefplan 2020. In dat plan van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin staan gedeelde zorg en ondersteuning, inclusie, vraagsturing en zelfregie centraal. Zorg en ondersteuning voor personen met een handicap is een gedeelde verantwoordelijkheid.


De budgetten voor zorg gaan dus niet meer naar de voorzieningen of diensten maar rechtstreeks naar de persoon met de handicap zelf. Dus niet het dagcentrum krijgt geld van de overheid, maar de gebruiker die naar het dagcentrum gaat krijgt een budget. Met dit Persoonsvolgend Budget kan de persoon met een handicap zijn ondersteuning zelf betalen. Hierdoor heeft hij meer keuzevrijheid, hij kan zelf bepalen hoe hij zijn ondersteuning zal organiseren. Soms wil je je zorg thuis organiseren, soms kies je voor een voorziening. Met de Persoonsvolgende Financiering kan je beide makkelijk combineren of vlotter overschakelen tussen beiden.

Let wel voorlopig geldt dit enkel voor personen met een handicap die meerderjarig zijn. 

bekijk het filmpje over Persoonsvolgende Financiering

De Persoonsvolgende Financiering (PVF) bestaat uit twee delen, ook twee 'trappen' genoemd.

Trap 1 - het zorgbudget en Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) 

Het zorgbudget en Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH), wil op een snelle manier zonder wachtlijst of procedures ondersteuning bieden aan mensen met een beperkte ondersteuningsvraag.

bekijk het filmpje over TRAP 1

Trap 2 – het Persoonsvolgend Budget (PVB)

Het Persoonsvolgend Budget (PVB), biedt grotere financiële ondersteuning aan mensen met een grote ondersteuningsvraag, maar heeft ook meer procedures en regels.

bekijk het filmpje over TRAP 2

En hoe gaat dit nu allemaal in zijn werk? klik hier voor het filmpje

 

Wat is PVF?