Geschiedenis

Absoluut vzw is sinds 2016 een vergunde bijstandsorganisatie. Absoluut zet 100% in op dienstverlening voor mensen met een Persoonsvolgend Budget (PVB). Ons verleden als budgethoudersvereniging zorgt ervoor dat we heel veel expertise hebben op vlak van vraagsturing, out of the box denken, budgetbeheer, werken met het ganse netwerk van de persoon met een handicap en oplossingen zoeken binnen en buiten de VAPH-sector.

Absoluut vzw is het resultaat van de fusie van Vlabu en Zorg-Inzicht in 2010. Vlabu werd opgericht vanuit KVG, Zorg-Inzicht vanuit Blindenzorg Licht en Liefde. Concreet betekent dit dus dat beide organisaties ontstaan zijn op vraag van mensen met een handicap zelf, door mensen met een handicap zelf. Zij hadden nood aan objectieve, concrete informatie ‘op maat’ over het Persoonlijke-Assistentiebudget. Zij wilden voortdurend ergens terecht kunnen met hun vragen en twijfels omtrent het PAB. Vanuit de overtuiging dat het PAB er niet enkel is voor de best geïnformeerde, de slimste, de meest mondige mensen werd beslist een eigen budgethoudersvereniging op te richten. Deze ontstaansreden vind je nog steeds terug in onze huidige visie en missie.

Absoluut vzw is nog steeds familie van de grote KVG-groep. Dit zie je doordat er regelmatig overleg is betreffende beleidsmaterie en dat we gebruik maken van de gebouwen van KVG. Verder kunnen we op deze manier heel gemakkelijk aan informatie geraken over beschermingsmaatregelen, erfrecht, tegemoetkomingen, snippervoorzieningen enzovoort. Maar hier stopt de samenwerking. KVG maakt op geen enkele manier deel uit van absoluut vzw: wij hebben onze eigen Raad van Bestuur, onze eigen subsidies, boekhouding en ledenbestand. Er is ook geen enkele link tussen lidmaatschap van KVG en lidmaatschap van absoluut vzw.