Partners

KVG

KVG (Katholieke Vereniging Gehandicapten) is een vereniging van en voor alle personen met een handicap en hun omgeving, die gedragen wordt door vrijwilligers en beroepskrachten met en zonder handicap. Met alle afdelingen samen bouwen we aan een toegankelijke en inclusieve samenleving waaraan mensen met een handicap ten volle kunnen deelnemen. Daarnaast werken we aan bewustmaking en mentaliteitsveranderingen en verdedigen we de belangen van onze doelgroep met een open kijk op handicap. We richten ons tot de persoon met een handicap, zijn familie en directe omgeving, de samenleving en de overheid. We vinden partners in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de VN-conventie voor gelijke rechten voor personen met een handicap.

Agilitas Care

Wil je je leven zelfstandig organiseren en langer thuisblijven? Wij van Agilitas Care helpen je hier graag bij, dit is zelfs onze missie. Personen met een handicap helpen we met een persoonlijk assistent of een huishoudhulp met dienstencheques via Persoonsvolgende Financiering. Samen bekijken we hoe je jouw budget optimaal kan inzetten. Goed om weten: voor leden van absoluut vzw hanteren we extra voordelige tarieven.

Randstad Assistentie & Zorg

Een persoonlijke aanpak, flexibiliteit en administratieve eenvoud, daar staan wij voor. Heb je als budgethouder nood aan ondersteuning bij de zoektocht naar een assistent? Is het voor jou belangrijk om te werken met flexibele contracten? Heb je zelf een assistent gevonden en wil je graag je werkgeverschap doorgeven? Voor deze en andere vragen kan je terecht bij de enthousiaste collega’s van Randstad Medical. Bij een eerste contact komen wij zonder opstartkosten bij jou langs. Facturen raadplegen, assistenten inplannen en gewerkte uren doorgeven kan via onze online toepassing. Daarenboven is onze administratie eenvoudig; slechts éénmaal per jaar onderteken je een contract.

Stegmann Medica Solutions

Stegmann Medica Solutions takes care of you! Als professionele partner van Absoluut vzw kan je rekenen op onze inzet, kennis & ervaring om jou de ondersteuning te bieden die jij nodig hebt. Het ervaren team van Stegmann Medica Solutions helpt je bij de concrete invulling van je Persoonsvolgend Budget. Jij, als budgethouder, kan op ons beroep doen om samen een antwoord te bieden op jouw persoonlijke vraag. Zoek je een assistent die bij jou past? Of zoek je meer administratieve hulp bij de loonverwerking van je assistent? Stegmann Medica Solutions: een eerlijke partner op jouw maat.

GROUP S

Group S - Sociaal Secretariaat, is een organisatie met een maatschappelijke rol. Wij bieden een aangepaste aanpak om nieuwe werkgevers te begeleiden. Er is een expert die al uw vragen over het cashbudget kan beantwoorden. Wij bieden een samenwerking met de zorgconsulent of medewerker van de bijstandsorganisatie. Wij komen aan huis voor de opstart en opmaak van het dossier bij de budgethouder (inclusief de arbeidsovereenkomst). Wij berekenen het correcte aantal uren assistentie in functie van het toegekende budget voor een optimale assistentie.

Securex

Securex – sociaal secretariaat, heeft alles in huis om je te helpen helemaal in orde te zijn. Wij nemen alle papierwerk in verband met de personeelsadministratie van jou over: de arbeidsovereenkomst, loonbrief, aangiftes aan de overheid, … Wij bieden een arbeidsongevallenverzekering aan voor je assistent en sluiten die aan bij het Kinderbijslagfonds. Wij zorgen ook voor loonberekeningen. Wij hebben 15 jaar ervaring met het administratiebeheer van persoonlijke assistenten. Wij komen gratis langs om je vragen te beantwoorden. Een vaste, ervaren contactpersoon met een team van experten staat voor jou klaar!

Helpper

Helpper verbindt mensen die hulp zoeken voor dagdagelijkse taken, met hulpvaardige buurtbewoners. Je helpper is een vaste vertrouwenspersoon in jouw buurt. Je kan beroep doen op je helpper om inkopen te doen, je naar een afspraak te brengen, even te gaan wandelen, en veel meer. Wij vinden een betrouwbare helpper in jouw buurt en we zorgen voor alle administratieve opvolging. Van verzekeringen tot betalingen. Een helpper kan je ook betalen met een PVB of PAB.

VAPH

Het VAPH staat voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Wij streven naar een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit van personen met een handicap. Wij zijn een partner voor hen en de organisaties die zorgen voor een ondersteuning. Wij werken het beleid uit op het vlak van zorg en ondersteuning en evalueren dit ook. Wij behandelen de aanvragen voor tegemoetkomingen voor: hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning of wagen, het PVB voor meerderjarigen en begeleiding voor minderjarigen. Wij kennen Persoonsvolgende Budgetten toe en controleren de besteding ervan. Wij erkennen en vergunnen diensten en voorzieningen die personen met een handicap begeleiden of opvangen. Wij stemmen de vraag naar zorg en ondersteuning af op het aanbod via regionaal overleg met gebruikers, diensten en voorzieningen.