Ons teamTine Clinckemaillie

Tine Clinckemaillie

 • Coach
 • 03 259 08 85
 • tine.clinckemaillie@absoluutvzw.be
 • West-Vlaanderen
Nele Bultynck

Nele Bultynck

 • Coach
 • 03 259 08 85
 • nele.bultynck@absoluutvzw.be
 • West-Vlaanderen
Tiffany Marttin

Tiffany Marttin

 • Opstartcoach
 • 03 259 08 85
 • tiffany.marttin@absoluutvzw.be
 • West-Vlaanderen
Marijke De Weweire

Marijke De Weweire

 • Coach
 • 03 259 08 85
 • marijke.deweweire@absoluutvzw.be
 • Oost-Vlaanderen
Tabitha Pultijn

Tabitha Pultijn

 • Coach
 • 03 259 08 85
 • tabitha.pultijn@absoluutvzw.be
 • Oost-Vlaanderen
Ingrid Cuyx

Ingrid Cuyx

 • Coach
 • 03 259 08 85
 • ingrid.cuyx@absoluutvzw.be
 • Limburg en regio Geel
Eve Wanseele

Eve Wanseele

 • Opstartcoach
 • 03 259 08 85
 • eve.wanseele@absoluutvzw.be
 • Limburg
Lisa Cleeren

Lisa Cleeren

 • Coach
 • 03 259 08 85
 • lisa.cleeren@absoluutvzw.be
 • Limburg
Evy Gielen

Evy Gielen

 • Coach
 • 03 259 08 85
 • evy.gielen@absoluutvzw.be
 • Limburg
Sarah Verdonck

Sarah Verdonck

 • Coach
 • 03 259 08 85
 • sarah.verdonck@absoluutvzw.be
 • Kempen
Joke Diels

Joke Diels

 • Coach
 • 03 259 08 85
 • joke.diels@absoluutvzw.be
 • Kempen
Sofie Van Ginderen

Sofie Van Ginderen

 • Teamcoach
 • 03 259 08 85
 • sofie.vanginderen@absoluutvzw.be
 • Noord-Antwerpen en Kempen
Lien Van Hoorebeeck

Lien Van Hoorebeeck

 • Coach
 • 03 259 08 85
 • lien.vanhoorebeeck@absoluutvzw.be
 • Antwerpen
Karen Schelfout

Karen Schelfout

 • Coach
 • 03 259 08 85
 • karen.schelfout@absoluutvzw.be
 • Antwerpen
Alicia Snelders

Alicia Snelders

 • Coach
 • 03 259 08 85
 • alicia.snelders@absoluutvzw.be
 • Antwerpen
Arjan Meert

Arjan Meert

 • Opstartcoach
 • 03 259 08 85
 • arjan.meert@absoluutvzw.be
 • Vlaams-Brabant en Antwerpen
Annelies Noppen

Annelies Noppen

 • Coach
 • 03 259 08 85
 • annelies.noppen@absoluutvzw.be
 • Vlaams-Brabant en Antwerpen
Ptiseim Maroc

Ptiseim Maroc

 • Coach
 • 03 259 08 85
 • ptiseim.maroc@absoluutvzw.be
 • Vlaams-Brabant en Antwerpen
Lies Ooms

Lies Ooms

 • Coach
 • 03 259 08 85
 • lies.ooms@absoluutvzw.be
 • Antwerpse en Limburgse Kempen
Katrien Van hammée

Katrien Van hammée

 • Coach
 • 03 259 08 85
 • katrien.vanhammee@absoluutvzw.be
 • Noord-Antwerpen en Kempen
Delphine Vanderbeken

Delphine Vanderbeken

 • Administratief medewerkster
 • 0478 81 79 56
 • administratie@absoluutvzw.be
 • Kortrijk
Sara Veys

Sara Veys

 • Infolijn medewerkster
 • 03 259 08 85
 • info@absoluutvzw.be
 • Kortrijk
Annelies Merken

Annelies Merken

 • Infolijn medewerkster
 • 03 259 08 85
 • info@absoluutvzw.be
 • Antwerpen
Lien Van de Wiel

Lien Van de Wiel

 • Algemeen coördinator
 • 0478 81 79 55
 • lien.vandewiel@absoluutvzw.be
 • Antwerpen
Inge Wouters

Inge Wouters

 • Coördinator dienstverlening
 • 03 259 08 85
 • inge.wouters@absoluutvzw.be
 • Antwerpen
Katrien Elias

Katrien Elias

 • Communicatie en persmedewerkster
 • 0487 17 51 01
 • katrien.elias@absoluutvzw.be
 • Kortrijk
Lieve Devlies

Lieve Devlies

 • Coördinator administratie en HR
 • 0487 17 44 28
 • lieve.devlies@absoluutvzw.be
 • Kortrijk
Thijs Callens

Thijs Callens

 • Coördinator financiën en beleid
 • 0484 789 891
 • thijs.callens@absoluutvzw.be
 • Antwerpen