Beleid

Absoluut vzw stuurt het beleid aan via deelname aan beleidsgroepen.
Zo waakt absoluut vzw over de invoering van het Persoonsvolgend Budget.
Wij verdedigen de belangen van de budgethouder en komen op voor jullie rechten.

Absoluut vzw stelt nooit het eigen belang centraal. Bij elk overleg met de politiek of het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) komen we op voor het belang en de noden van de budgethouder.

Zo heeft absoluut vzw een positieve stempel gedrukt op de invoering van de Persoonsvolgende Financiering en de overgang van het Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB) naar het Persoonsvolgend Budget (PVB). We zorgden ervoor dat je met het PVB zelfs méér kan dan wat je met het PAB kan doen. We zorgden ook voor administratieve vereenvoudiging: de gemaakte kosten zullen veel gemakkelijker bewezen kunnen worden, bijvoorbeeld door geen onderscheid meer te maken tussen directe en indirecte kosten.

Het is echt nodig dat wij jouw stem kunnen laten horen bij de minister van Welzijn en op het VAPH.
Daarom is het belangrijk dat mensen lid worden van onze vereniging!
Hoe meer leden we hebben hoe meer invloed we kunnen uitoefenen.

Via persoonlijk contact met onze leden blijven wij op de hoogte van wat mensen in de praktijk moeilijk vinden, bijvoorbeeld brieven van het VAPH die onduidelijk zijn, bijstortingen die moeilijk te volgen zijn, regels die niet praktisch zijn, …
Tijdens ons overleg met het VAPH bespreken we jullie vragen en problemen.
Wij doen concrete voorstellen om het papierwerk te vereenvoudigen en de regels te verbeteren.

Indien nodig bespreken we jouw persoonlijk dossier bij het VAPH. Zijn er problemen met betalingen of contracten dan nemen wij jouw vragen mee naar het VAPH.

Kortom, wij laten jouw stem horen bij de minister van welzijn en op het VAPH!