Samenwerken

Absoluut vzw zal als bijstandsorganisatie inzetten op kwaliteitsvolle samenwerking.

Door onze open kijk op ondersteuning zullen wij als bijstandsorganisatie in dialoog samenwerken met alle zorgaanbieders en diensten. Organisaties en diensten die reeds met ons hebben samengewerkt kunnen getuigen van onze collegiale houding.

Absoluut vzw onderzoekt de noden en wensen van de budgethouder. Wij denken mee na met de budgethouder en zoeken een gepaste ondersteuning. Soms zal dit betekenen dat er gekozen wordt voor ondersteuning thuis. In een andere situatie zal ondersteuning bij een zorgaanbieder de beste oplossing zijn.

Wij willen budgethouders goed informeren over de mogelijkheden van het Persoonsvolgend Budget.
Daarom maken wij bewust kennis met zorgaanbieders en diensten.
Zorgaanbieders en diensten kunnen bij ons hun aanbod bekend maken.
Hoe meer we op de hoogte zijn van het zorgaanbod, hoe gerichter we kunnen doorverwijzen.

Absoluut vzw kiest bewust voor partnerschap!
Daarom hebben wij een abonnement voor zorgaanbieders in het leven geroepen, dat omvat:

- 5 exemplaren van onze nieuwsbrief Gazet van’t budget, zo kan je er ook een paar in jouw organisatie leggen. Onze Gazet bevat steeds relevante en begrijpelijke informatie over de PVF.
- Je ontvangt 3 keer per jaar een digitale nieuwsbrief specifiek voor zorgaanbieders.
- De link naar jouw website kan je op onze website plaatsen via: www.absoluutvzw.be/wie-zijn-wij/links.
 
Bovendien kan je vrijblijvend jouw zorgaanbod of open plaatsen bekendmaken op onze website via volgende link.

Geïnteresseerd? Stort dan 40 euro op het bankrekeningnummer BE76 7775 9247 7995 - BIC GKCCBEBB, met als mededeling abonnement + naam zorgaanbieder.