Aanpassing bijdrageregeling multifunctioneel centrum.

Maak je gebruik van een multifunctioneel centrum (MFC)? Dan weet je dat je hiervoor een persoonlijke bijdrage betaalt. Het VAPH bepaalt hoeveel je maximum moet betalen en ze kijken naar het groeipakket om dat bedrag te bepalen.

Ben je 21 jaar of jonger, ontvang je een groeipakket en maak je gebruik van een MFC? Dan mag de bijdrage op maandbasis niet hoger zijn dan de som van:

  • Het basisbedrag van je groeipakket
  • De eventuele leeftijdstoeslag
  • De zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften

 

Let op: deze berekeningswijze wijzigt vanaf 1 februari.

Waarom wordt de berekeningswijze aangepast?

De leeftijd waarop jongvolwassenen een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en integratietegemoetkoming (IT) kunnen aanvragen is gewijzigd. Eerst kon je die aanvragen als je 21 was, nu kan dat al vanaf je 18 bent. Jongvolwassenen die een IVT of IT ontvangen, blijven recht hebben op het groeipakket, maar ze hebben geen recht meer op de zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Doordat de zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften wegvalt, zal het groeipakket mogelijk dalen:

  • Het basisbedrag van je groeipakket
  • De eventuele leeftijdstoeslag

 

Volgens de huidige berekeningswijze daalt dus ook de persoonlijke bijdrage die je maandelijks aan een MFC moet betalen. Met andere woorden, een persoon die een IVT of IT ontvangt zou minder moeten betalen dan een persoon die geen IVT of IT krijgt.

Dus, waarom wordt de berekeningswijze aangepast op 1 februari? Zodat jongvolwassenen die enkel een groeipakket ontvangen en jongvolwassenen die het groeipakket combineren met een IVT of IT, gelijk behandeld worden.

Hoe wordt de berekeningswijze aangepast?

De bijdrageregeling wijzigt alleen voor gebruikers van MFC tot 21 jaar die het groeipakket combineren met een IVT of IT.

Vanaf 1 februari neemt het IVT of IT de plaats in van de weggevallen zorgtoeslag in de berekening van de bijdrage. De bijdrage op maandbasis mag voor gebruikers tot 21 jaar die recht hebben op een groeipakket niet meer bedragen dan de soms van:

  • Het basisbedrag van je groeipakket
  • De eventuele leeftijdstoeslag van het groeipakket
  • De toeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften (groeipakket) OF het IVT of IT

 

Het is wel belangrijk dat je deze gegevens meedeelt met het MFC. Zij beschikken niet over deze informatie en hebben die nodig om de bijdrage te berekenen.

 

Meer info vind je op de website van het VAPH: https://www.vaph.be/nieuws/aanpassing-bijdrageregeling-multifunctioneel-centrum

deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Recente berichten

Dankjewel voor je bericht!
We beantwoorden je vraag ze snel mogelijk.

sluit dit bericht en ga terug naar de website

Ga naar de inhoud