Het minimumloon van je persoonlijke assistent is geïndexeerd.

Als je het minimumloon geeft aan je persoonlijke assistent zal je er rekening mee moeten houden dat dit gestegen is sinds 1 september. Denk er dus zeker aan dit mee te nemen in je budgetplan. Sinds 1 september 2022 is het nieuwe minimumloon 2.231,37 euro bruto per maand (bij een voltijds contract van 38u per […]

Nieuwe kilometervergoeding voor je assistent.

Net als vorig jaar wordt op 1 juli de maximale kilometervergoeding van verplaatsingskosten van je assistent aangepast. Het maximumtarief voor dienstverplaatsingen met de auto, motor- of bromfiets wordt 0,4170 euro per kilometer (voorheen 0,3707 euro). Dit bedrag geldt tot 30 juni 2023.

Wacht niet op extra financiële middelen om het systeem aan te passen.

Wie tijdens het weekend van 11 en 12 juni de weekendkrant De Standaard las, zag misschien wel het stuk rond de wachtlijsten. Een schrijnend beeld van de gezinnen die eronder gebukt gaan. Onze coördinator Lien Van de Wiel gaf ook haar mening in het artikel. Langs deze weg geven we graag wat meer tekst en […]

De budgetlijnen van 2022 zijn geïndexeerd.

De bedragen van de Persoonlijke-Assitentiebudgetten en de Persoonsvolgende Budgetten werden aangepast aan de index.   Persoonlijke-assistentiebudget (PAB): In 2022 schommelt het Persoonlijke-Assistentiebudget tussen 10.765,34 en 50.238,26 euro. Er zijn vijf budgetcategorieën. Binnen een budgetcategorie is er nog differentiatie mogelijk. Zo kunnen de basisbedragen per budgetcategorie verhoogd of verlaagd worden met een ‘budgetschijf’, afhankelijk van verzwarende […]

Nieuwe maximumbedragen vrijwilligersvergoeding.

Vrijwilligers kunnen vergoed worden door middel van een reële onkostenvergoeding of een forfaitaire onkostenvergoeding. De reële onkostenvergoeding is onbegrensd. De bedragen van de forfaitaire onkostenvergoeding worden elk jaar geïndexeerd. De vrijwilligersvergoeding voor 2022 bedraagt maximum 36,11 euro per dag en 1.444,52 euro per jaar. Er moeten geen belastingen betaald worden op de vergoeding die de […]

Schrijf je mee voor meer toegankelijkheid?

Heel wat Vlaamse steden en gemeenten hebben de afgelopen jaren inspanningen geleverd om de openbare ruimten toegankelijker te maken voor mensen met een handicap. Maar het kan altijd beter, zo vinden ook een aantal van onze leden. En daarom kruipen ze de komende dagen in hun pen om hun lokale gemeente- of stadsbestuur daarover aan […]