Privacyverklaring

Wat gebeurt er met je persoonlijke gegevens?

De privacy van onze leden is heel belangrijk voor absoluut vzw. We houden ons dan ook strikt aan de regels van de GDPR (General Data Protection Regulation).

Persoonsgegevens
Absoluut vzw verwerkt persoonsgegevens over jou als je aangesloten bent als lid en gebruik maakt van onze diensten. Die gegevens heb je ons zelf bezorgd op het moment van inschrijving via e-mail, infomoment of telefoon. We verzamelen geen bijkomende gegevens over jou zonder dat je hiervan afweet.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

WELKE BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?
– Handicap
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– Rijksregisternummer (nodig om jouw lidmaatschap naar het VAPH toe te bewijzen)

WELKE BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE IN HET KADER VAN COACHING?
– Naam, adres, e-mail en telefoonnummer van de budgethouder als die niet de persoon met een handicap is

– Informatie over je persoonlijk assistentiebudget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB):
     Aanvraagdatum
     Datum terbeschikkingstelling
     Categorie of budgethoogte
     Besteding: cash en/of voucher
     Dossiernummer bij het VAPH (VF-nummer)

– Algemene infofiche:
     Zorgvraag en invulling van de zorgvraag met het PAB/PVB
     Contactpersoon voor de administratie
     Woon- en leefsituatie als die relevant is voor de ondersteuning die wij bieden
     Taken van een coach

– Gegevens over de geboden begeleiding:
     Datum van contact
     Contactwijze: telefoon, mail, huisbezoek, kantoorbezoek, infomoment, andere
     Contactcode: waarover gaat de vraag?
     Wie heeft de vraag gesteld en wie heeft een antwoord gegeven?
     De eigenlijke vraag en het eigenlijke antwoord

Waarom verwerken we persoonsgegevens?
We gebruiken de verzamelde gegevens om onze diensten te kunnen verlenen, analyseren en verbeteren en om onze leden te informeren via zowel gedrukte als digitale communicatie.
Bijzondere en/of gevoelige informatie die wordt verzameld, is enkel in functie van de geboden ondersteuning.

Waar bewaren we je persoonsgegevens en wie kan ze inkijken?
Onze ledendatabank wordt verwerkt in het programma INFAD. Verschillende deel-vzw’s van de KVG-groep maken hier gebruik van. Er is een strikte scheiding van de gegevens en een duidelijke structuur in de zichtbaarheid en beschikbaarheid van de persoonsgegevens. Een personeelslid van absoluut vzw kan in geen enkel geval informatie raadplegen over leden van KVG Vorming of andere deel-vzw’s die gebruik maken van het programma INFAD en omgekeerd.
Persoonsgegevens die bij verschillende deel-vzw’s worden gebruikt (bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres van de persoon met een handicap) worden wel gedeeld. Zo is er bij een verhuizing slechts één aanpassing nodig om alle deel-vzw’s waar de persoon in kwestie lid is op de hoogte te stellen. Als je dit wil, kunnen deze gegevens echter ook ontkoppeld worden.

Kun je jouw gegevens inkijken, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te verwijderen. Als je dat wil, stuur dan een mail naar info@absoluutvzw.be. Om er zeker van te zijn dat jíj het bent die de mail stuurt, vragen we jou om een kopie van je identiteitsbewijs als bijlage bij je mail te voegen . Maak in die kopie je pasfoto en paspoortnummer zwart. Zo bescherm je jouw privacy. Absoluut vzw zal zo snel mogelijk, maar ten laatste binnen vier weken, op jouw vraag reageren.

Hoe lang bewaren we gegevens?
Absoluut vzw zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is. Van ex-leden en overleden leden bewaren we de gegevens gedurende een termijn van 7 jaar.

Delen we je persoonsgegevens met anderen?
Absoluut vzw geeft geen persoonsgegevens door aan derden, ook niet binnen de KVG-groep. Uitzondering hierop zijn de naam, telefoonnummer, adres en e-mail van de persoon met een handicap die bij meerdere vzw’s tegelijk lid is. Een verandering van e-mailadres bij absoluut vzw zorgt er dan automatisch voor dat je contactgegevens ook bij de andere vzw’s worden aangepast. Op die manier moet jij de aanpassing maar één keer doorgeven.
Delen van gegevens met anderen kan alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERZAMELING
Absoluut vzw gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. We kunnen hiermee ook onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat die geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging
Absoluut vzw neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde aanpassing tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het nummer 03 259 08 85 of met een mail naar info@absoluutvzw.be.

Dankjewel voor je bericht!
We beantwoorden je vraag ze snel mogelijk.

sluit dit bericht en ga terug naar de website

Ga naar de inhoud