Mensen met een handicap voeren in heel Vlaanderen actie voor meer inclusie.

Op vrijdag 17 mei hebben mensen met een handicap energierepen uitgedeeld aan voorbijgangers in Antwerpen, Gent, Leuven, Turnhout, Brugge en Hasselt. Dit om symbolisch duidelijk te maken dat het hen veel energie kost om deel te nemen aan de samenleving. Deze actie maakt deel uit van de campagne ‘Da kan toch nie’, die wij samen […]

Bevraging van politieke partijen over persoonsvolgende financiering: resultaten.

Op 9 juni 2024 trekken we naar de stembus, een belangrijk moment waarop we ook voor het Vlaams Parlement onze stem uitbrengen. In aanloop daarvan en ook daarna zetten wij ons in om beleidsmakers bewust te maken van de noodzaak om te investeren in beleid dat personen met een handicap, en hun omgeving, laten groeien. […]

Aanbevelingen van het VAPH voor de komende Vlaamse Regering.

Het VAPH heeft samen met het raadgevend comité, waar absoluut vzw deel van uitmaakt, een reflectiedocument opgesteld met aanbevelingen voor de komende Vlaamse Regering. Op onze website benadrukken we de noodzaak van een grondige hervorming van het PVB-systeem om wachtlijsten aan te pakken en betere oplossingen te bieden aan kinderen en jongeren met een PAB. […]

Absoluut vzw in gesprek met politieke partijen.

Vanochtend waren we aanwezig in het Vlaams parlement! De afgelopen weken hebben we gesprekken gevoerd met verschillende partijen over hun standpunten met betrekking tot het huidige systeem van persoonsvolgende financiering. Uiteraard zijn we ook benieuwd naar hun investeringsplannen voor de komende regeringsperiode. Bovendien hebben we onze eigen voorstellen voorgelegd, gericht op gelijke bestedingsmogelijkheden voor minder- […]

Naar betere oplossingen voor minderjarigen met een handicap.

Als absoluut vzw minister was, zouden we meteen veranderingen doorvoeren om de situatie van minderjarigen met een handicap te verbeteren. Wij geloven dat inclusie belangrijk is en persoonsvolgende financiering een essentieel middel is om dit te realiseren. In een inclusieve samenleving kan iedereen volwaardig en gelijkwaardig deelnemen aan de maatschappij en eigen keuzes maken. Voor […]

Naar een hervorming van het PVB-systeem.

Na de invoering van het Persoonsvolgend Budget (PVB) in 2017, zijn degenen die een PVB ontvangen positief over het systeem. Budgethouders krijgen meer regie in eigen handen en kunnen zelf keuzes maken. Het systeem heeft echter een fundamenteel probleem: de wachtlijsten. In een ideale wereld dient men een aanvraag in, wordt de aanvraag beoordeeld op […]

Dankjewel voor je bericht!
We beantwoorden je vraag ze snel mogelijk.

sluit dit bericht en ga terug naar de website

Ga naar de inhoud