Wat mag je wel of net niet betalen met je PVB?

Met het persoonsvolgend budget (PVB) kan je zorg en ondersteuning vergoeden binnen je eigen netwerk, via vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Zorg en ondersteuning kan echter een breed begrip zijn.

 

Waar ligt de grens tussen activiteiten die wel of net niet in aanmerking komen voor betaling met het PVB?

 

ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

De geboden ondersteuning moet handicapspecifiek zijn:

De ondersteuningsnood moet voortkomen uit je specifieke handicap én je situatie. Als het gaat om ondersteuning die iedereen in het dagelijks leven wel eens nodig heeft, ongeacht het gaat om een persoon met handicap of niet, dan komt de activiteit niet in aanmerking voor betaling via het PVB.

 

Geen dubbele subsidiëring:

Staat een andere overheidsinstantie al (deels) in voor de terugbetaling van een activiteit, of doen ze dat maar heb je als budgethouder de terugbetaling nog niet aangevraagd? Dan is betaling via het PVB ook niet mogelijk.

Uitzonderingen op deze regel worden enkel toegestaan voor de ondersteuning vanuit een dienst gezinszorg of een vervoersmaatschappij.

 

Zelfregie:

De ondersteuning heeft als doel bij te dragen aan de kwaliteit van leven van de persoon met een handicap. Het is daarom belangrijk dat je jouw eigen ondersteuning, volgens eigen noden, kan organiseren en invullen.

 

Ondersteuningsfuncties:

Elke activiteit moet kaderen binnen ondersteuningsfuncties die regelgevend verankerd zijn. Het kan dus enkel gaan om individuele functies (praktische hulp, psychosociale begeleiding of globale individuele begeleiding), collectieve functies (dag- en woonondersteuning) of oproepbare permanentie.

 

SPECIFIEKE SITUATIES

In enkele specifieke situaties is het niet gemakkelijk om in te schatten of een ondersteuningsnood al dan niet in aanmerking komt voor betaling met het PVB. We lijsten hieronder kort enkele thema’s op waarover geregeld vragen komen.

 

Activiteiten uit het dagelijks leven:

  • Tuinonderhoud: enkel activiteiten die geregeld uitgevoerd worden, kunnen betaald worden via het PVB. Het gaat bijvoorbeeld om het winter- of zomerklaar zetten van je tuin, onderhoud van grasperken, hagen, … (Her)aanleggen van een tuin of renovatie behoort niet tot activiteiten die kunnen betaald worden.
  • Klusjes: ook hier geldt het criterium dat enkel activiteiten die geregeld moeten uitgevoerd worden in aanmerking komen. Renovatiewerken, schilderwerken … kunnen niet betaald worden via het PVB.

 

Vrijetijdsbesteding:

  • Het is niet mogelijk om vrijetijdsactiviteiten (bijvoorbeeld het lidgeld van een sportclub) te betalen met je PVB. Als extra individuele ondersteuning nodig is om de vrijetijdsactiviteit uit te oefenen, kan die ondersteuning wel betaald worden met je PVB.

 

Verzorging:

  • Kappersbezoeken: een kappersbezoek kan niet betaald worden met het PVB. Dat is immers niet handicapspecifiek. Het is wel mogelijk om de activiteit ‘haar wassen’ te betalen via het PVB, niet elke persoon kan dat zelfstandig uitvoeren. Het maakt dan niet uit of de activiteit door een vrijwilliger, kapper of persoonlijke assistent wordt gedaan.
  • Manicure/pedicure: hetzelfde principe geldt voor een manicure/pedicure, die kunnen niet betaald worden met het PVB omdat die activiteiten niet handicapspecifiek zijn. Het knippen van nagels aan handen en/of voeten is wel een handicapspecifieke activiteit, en kan betaald worden met het PVB.

 

Therapie & coaching:

  • Therapie, geboden door daartoe opgeleide professionals (psychologen, pedagogen, logopedisten, kinesitherapeuten …), kan niet met het PVB betaald worden. Voor vele vormen van therapie bestaan immers al terugbetalingsmogelijkheden vanuit het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). De enige uitzondering is als de therapie wordt geboden binnen een collectiviteit, dat is een vergunde zorgaanbieder van het VAPH.

Coaching kan wel betaald worden met het PVB. Het belangrijke onderscheid tussen therapie en coaching is dat een coachingstraject niet wordt terugbetaald door het RIZIV. Betaling van therapie met het PVB valt binnen de dubbele subsidiëring. Dat geldt niet voor een coachingstraject.

 

Deze vernieuwde richtlijnen worden toegepast voor nieuwe overeenkomsten. Als je al een bestaande overeenkomst hebt die niet volgens de vernieuwde richtlijnen is opgesteld, krijg je tot en met 30 juni 2022 de tijd om die overeenkomsten aan te passen.

 

Het team Budgetbesteding van het VAPH is telefonisch bereikbaar op het nummer 02 249 30 00, van 8.30 tot 12.00 u en van 13.00 tot 17.00 u.

Neem zeker contact op als je vragen hebt. Je kan het team

Budgetbesteding ook bereiken via budgetbesteding@vaph.be.

deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Recente berichten

Dankjewel voor je bericht!
We beantwoorden je vraag ze snel mogelijk.

sluit dit bericht en ga terug naar de website

Ga naar de inhoud