Correctiefase 2 Factcheck Budgethouders

Mijn budget daalt. Kan ik nog dezelfde ondersteuning krijgen van mijn zorgaanbieder?

Dat hangt af van uw situatie:

● Hebt u sinds 1 januari 2017 uw ondersteuning bij uw vergunde zorgaanbieder niet veranderd? Dan verandert er niets voor u. Uw zorgaanbieder blijft   u de ondersteuning geven die u al kreeg op 31 december 2016, ook als uw budget daalt. Dat heet de ‘zorggarantie’. Hoe die ondersteuning wordt ingevuld, kan wel licht wijzigen: misschien zullen er andere activiteiten aangeboden worden, wordt er intensiever samengewerkt met andere diensten, wijzigt er een locatie… 

● Hebt u sinds 1 januari 2017 uw ondersteuning veranderd? Dan is uw zorgaanbieder niet verplicht u de ondersteuning te blijven geven die u kreeg op 31 december 2016.

Wat wordt beschouwd als ‘ondersteuning veranderd’?

U  krijgt meer of minder ondersteuning: dan zijn de frequenties (1 dag, 3 dagen, enkele uren ...) gewijzigd in uw overeenkomst met uw zorgaanbieder.

● U krijgt andere ondersteuning: dan zijn de ondersteuningsfuncties (zoals dagondersteuning, individuele uren …) gewijzigd in uw overeenkomst met uw zorgaanbieder.

● U vroeg een deel op van uw  persoonsvolgend budget op om zelf vrij te besteden.

● U betaalt nu met een voucher in plaats van cash. Of u betaalt nu cash in plaats van met een voucher.

●U hebt een andere (vergunde) zorgaanbieder.Is een van die zaken veranderd? Dan is uw  zorgaanbieder niet verplicht u de ondersteuning te blijven geven die u kreeg op 31 december 2016.

Let op: Werd uw  overeenkomst met uw zorgaanbieder gewijzigd op vraag van het VAPH? Dan verandert er niets aan uw ondersteuning. Die verandering gebeurde in het kader van de overstap naar persoonsvolgende financiering.  U kunt dan rekenen op de zorggarantie.

Mijn budget stijgt. Moet mijn vergunde zorgaanbieder me nu meer ondersteuning geven?

Neen.

Uw zorgaanbieder bood u tot nu toe meer ondersteuning dan wat met uw huidige budget kon.

Door de stijging van uw budget betaalt u voortaan een prijs die gelijkwaardig is met de prijs die iemand anders elders betaalt voor gelijkwaardige ondersteuning.

Mijn budget stijgt. Krijg ik hetzelfde budget als ik mijn ondersteuning ergens anders organiseer vanaf nu?

Ja. Een persoonsvolgend budget is een  budget dat bij u hoort. U beslist hoe en waar u uw  persoonsvolgend budget inzet. Wilt u  de ondersteuning die u krijgt veranderen? Wilt u (voor een deel van de ondersteuning) een beroep doen op een andere zorgaanbieder? Wilt u  bijvoorbeeld een deel van uw budget thuis inzetten? Dat kan.

Bespreek uw wensen eerst met uw vergunde zorgaanbieder. Wilt u uw contract met uw zorgaanbieder stopzetten of wijzigen? Respecteer dan de opzegtermijn. Zorg er ook voor dat uw nieuwe ondersteuning goed geregeld is voor u uw ondersteuning bij uw oude zorgaanbieder stopt. Een bijstandsorganisatie kan u daarbij ondersteunen, als u dat wenst.

Mijn budget daalt of stijgt. Kan ik vragen aan mijn zorgaanbieder om de ondersteuning te veranderen?

Ja, dat kan.

Let op: Zodra u over uw definitief budget beschikt,betaalt u aan uw zorgaanbieder voor de ondersteuning die hij u biedt een prijs die gelijkwaardig is met wat andere zorgaanbieders krijgen. Uw zorgaanbieder bood u dus vroeger dezelfde ondersteuning als een andere zorgaanbieder, maar  kreeg er meer of minder middelen voor.

Daalt uw budget? Dan moet uw vergunde zorgaanbieder u dezelfde ondersteuning blijven geven, ook al krijgt die daarvoor nu minder middelen van u. Voorwaarde is dat u uw ondersteuning niet veranderd hebt sinds 31 december 2016.

Mijn budget daalt. Kan of moet ik nu een hoger budget aanvragen?

Neen.
Hebt u uw ondersteuning niet veranderd sinds 1 januari 2017? Dan krijgt u dezelfde ondersteuning van uw zorgaanbieder. Een hoger budget aanvragen hoeft niet. Kunt u aantonen dat uw ondersteuningsnood sinds 1 januari 2017 beduidend groter en intensiever is geworden, dan kunt u overwegen de herzieningsprocedure te doorlopen. Blijkt na die procedure dat u meer budget nodig hebt, dan wordt uw vraag geprioriteerd.

 

Mijn vriend heeft in oktober 2019 een brief gekregen met de boodschap dat zijn budget zal wijzigen. Ik heb toen geen brief gekregen. Hoe komt dat?

Daar kunnen verschillende redenen voor zijn:

● U hebt voor het eerst een budget gekregen na 31 december 2016.  Dan beschikt u al over een budget dat volledig op uw  maat is en zal er voor u niets veranderen.

● U krijgt sinds 1 januari 2017  een aangepast budget nadat u een herziening aanvroeg.

In beide gevallen is uw budget al definitief en correct en verandert er dus niets.

Wanneer heb ik mijn definitief budget?

We spreiden de aanpassing meestal over acht jaar. Bij sommigen duurt het niet zo lang: sommige budgetten zullen volledig aangepast zijn na vier of vijf jaar. Meer info vindt u in:

● de brief van het VAPH

● het e-loket mijnvaph.be

Op de eerste dag van het jaar gebeurt er telkens een aanpassing. De eerste aanpassing gebeurt op 1 januari 2020, de laatste ten laatste op 1 januari 2027.


Mag ik mijn ondersteuning niet veranderen voor mijn budget definitief is?

Jawel, u mag natuurlijk uw budget anders inzetten. Hou er echter rekening mee dat u dan niet langer op zorggarantie van uw zorgaanbieder kunt rekenen. Uw zorgaanbieder u moet u danniet meer dezelfde zorg hoeft te geven. Denk goed na over uw wensen en de mogelijke gevolgen van een verandering  zeker als uw budget nog niet definitief is en daalt. Als u dat wenst, kan een bijstandsorganisatie u daarbij helpen.

Let wel op: uw vergunde zorgaanbieder hoeft u niet dezelfde zorg te geven als u uw ondersteuning verandert. Bespreek uw plannen dus zeker met uw zorgaanbieder.

Hoe wordt mijn nieuwe budget berekend?

Het VAPH berekent uw nieuwe budget op basis van de informatie die uw zorgaanbieder aan het VAPH bezorgde.  Die informatie gaat over welke ondersteuning u van uw zorgaanbieder kreeg en hoe vaak u die ondersteuning kreeg op 31 december 2016.

Ik hoor dat het budget  van heel wat mensen niet verandert. Kan ik al weten of dat ook voor mij zo is?  Want ik durf nu mijn ondersteuning niet te veranderen.

Als uw budget verandert, dan kreeg u kort na 15 oktober 2019 een brief van het VAPH. Kreeg u geen brief per post en wilt u zeker zijn, dan kunt u kijken in het e-loket mijnvaph.be. Daar vindt u  alle brieven die door het VAPH aan u gericht werden.

● Het budget verandert voor iedereen die al zorg en ondersteuning kreeg via een voorziening op 31 december 2016.

● Hebt u uw budget voor het eerst gekregen na 31 december 2016? Dan verandert er niets voor u.

● Had u al ondersteuning op 31 december 2016 en hebt u intussen een nieuw budget gekregen na een herziening? Ook dan verandert er niets voor u.

Iedereen stelt me gerust en zegt dat er ‘zorggarantie’ is. Maar wat is dat precies?

Is uw budget gestegen of gedaald? In de twee gevallen hebben de vergunde zorgaanbieders zich geëngageerd om u  ‘zorggarantie’ te bieden. Dat wil zeggen dat u dezelfde ondersteuning krijgt van de vergunde zorgaanbieder die u ondersteuning bood op 31 december 2016. Dat spraken de vergunde zorgaanbieders en het VAPH af met elkaar.

Zorg en ondersteuning wordt uitgedrukt in ondersteuningsfuncties en -frequenties:

- Ondersteuningsfuncties: bv. dagondersteuning, individuele uren begeleiding

- Ondersteuningsfrequenties: aantal dagen, nachten of uren

Met ‘dezelfde ondersteuning’ wordt binnen de zorggarantie bedoeld dat zowel de ondersteuningsfuncties  als de ondersteuningsfrequenties dezelfde blijven als de functies en frequenties die gebruikt zijn om tijdens de transitie uw persoonsvolgend budget te berekenen. Deze zijn terug te vinden in mijnvaph.be of op de brief die u kreeg in oktober 2019. Hoe die ondersteuning wordt ingevuld kan wel licht wijzigen. Uw vergunde zorgaanbieder kan uw ondersteuning  alleen aanpassen nadat u samen een vernieuwde overeenkomst hebt opgemaakt.  

Ik verbleef op 31 december 2016 bij mijn zorgaanbieder. Intussen kreeg ik een hoger  budget na een nieuwe vraag (noodsituatie, maatschappelijke noodzaak of herziening). Verandert mijn budget dan ook nog?

Neen, uw budget verandert niet meer. U kreeg uw huidige, definitieve budget immers na 31 december 2016,  als gevolg van een noodsituatie of maatschappelijke noodzaak of na een herziening.

Vorig jaar steeg mijn budget door correctiefase 1 (CF1). Kan mijn budget nu opnieuw veranderen door correctiefase 2 (CF2)?

Ja, dat is mogelijk.

De overheid wil hetzelfde budget geven aan mensen met evenveel vraag en nood aan zorg. Daarom worden de budgetten aangepast. Die aanpassing gebeurt in twee fases:

● Correctiefase 1 was de eerste stap waarmee de overheid de grootste ongelijkheden op het niveau van de zorgaanbieders wilde aanpakken. Er werd berekend welke zorgaanbieders het minste middelen kregen in vergelijking met andere zorgaanbieders met cliënten die gelijkaardige ondersteuning kregen. Op basis daarvan werden de middelen een eerste keer herverdeeld. 

● Correctiefase 2 werkt verder de grootste ongelijkheden weg, op het niveau van de  personen. PVF zegt het namelijk zelf, het is een persoonsvolgend systeem.

De eerste stap was dus om met correctiefase 1 de sector al wat meer gelijk te trekken. Correctiefase 2 werkt de ongelijkheid tussen personen met vergelijkbare ondersteuning volledig weg. 

De budgetten worden aangepast over een periode van acht jaar. Hoe weet ik wanneer mijn budget aangepast wordt?

Dat kan je zien in het e-loket mijnvaph.be of in de brief die het VAPH u daarover stuurde, midden oktober 2019..

Uw budget wordt elk jaar op 1 januari aangepast. De eerste aanpassing gebeurt op 1 januari 2020, de laatste gebeurt ten laatste op 1 januari 2027. Zo wordt er stapsgewijs toegewerkt naar uw definitieve budget.

Die stapsgewijze aanpassing duurt niet bij iedereen acht jaar. Sommige budgetten zullen al  volledig aangepast zijn na vier of vijf jaar.

Mijn budget daalt, en ik ga niet akkoord. Wat kan ik doen?

U kunt in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van uw woonplaats.

Dat kan op twee manieren:

● Stuur een aangetekende brief naar de griffie van de arbeidsrechtbank.

● Geef de brief persoonlijk af in de rechtbank. U krijgt dan een ontvangstbewijs.

Beroep aantekenen moet gebeuren binnen de drie maanden nadat u de brief met uw nieuwe budget ontving.

Mijn zorgaanbieder gaf gegevens door over de zorg die ik kreeg op 31 december 2016. Die gegevens zijn volgens mij niet correct. Wat kan ik doen? 

Bespreek dit eerst met uw zorgaanbieder, en probeer tot een overeenkomst te komen.

Lukt het niet om tot een overeenkomst te komen? Dan kunt u in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank. Dat kan op twee manieren:

● Stuur een aangetekende brief naar de griffie van de arbeidsrechtbank.

● Geef de brief persoonlijk af in de rechtbank. U krijgt dan een ontvangstbewijs.

Beroep aantekenen moet gebeuren binnen de drie maanden nadat u de brief met uw nieuwe budget ontving. 

Ik beslis hoe en waar ik mijn persoonsvolgend budget inzet. Maar nu hoor ik dat ik het best niets verander aan mijn ondersteuning, ook niet de komende acht jaar. Pas dan ben ik zeker dat ik dezelfde zorg krijg. Klopt dat?

Dat klopt.

U krijgt dezelfde zorg als u niets verandert aan uw ondersteuning. Dat heet ‘zorggarantie’. Die garantie zorgt ervoor dat u dezelfde ondersteuning krijgt van uw zorgaanbieder, ook al stijgt of daalt uw budget.

Vindt u het belangrijker om bijvoorbeeld nu al ondersteuning dichter bij huis te krijgen? Of wilt u uw  ondersteuning anders organiseren?

Dat kan. Als u dat wenst, kan een bijstandsorganisatie u daarbij ondersteunen.  Let op: als u uw ondersteuning verandert, hoeft uw vergunde zorgaanbieder u niet langer dezelfde zorg te geven die u  kreeg op 31 december 2016, als uw  budget daalt.

Ik krijg geen ondersteuning meer van de zorgaanbieder die ik had voor 31 december 2016. Ik heb nu overeenkomsten met individuele begeleiders.  Nu hoor ik dat mijn budget kan dalen. Wat als ik overeenkomsten moet verbreken en een opzeggingsvergoeding moet betalen?

Daalt uw budget, dan hebt u daarover midden oktober een brief van het VAPH  ontvangen. Daarin staat uw nieuwe budget. Wijzigt uw budget, dan gebeurt de eerste budgetaanpassing  op 1 januari 2020. U hebt dus nog tijd om u voor te bereiden.
Uw budget wordt bovendien stap voor stap aangepast, verspreid over een aantal jaar. Probeer te overleggen met uw begeleider(s) of de organisaties die u ondersteunen en bekijk wat er mogelijk is met uw definitieve budget. Wilt u  een overeenkomst opzeggen, dan moet u de opzegtermijn die in de overeenkomst staat respecteren. Diensten zoals bijstandsorganisaties kunnen u helpen om u op deze aanpassingen voor te bereiden. Zo kunnen zij  u bijstaan in de besprekingen met uw  individuele begeleider(s) of met uw andere zorgaanbieders.

Mijn zorgaanbieder kan mij niet langer ondersteunen. Ik krijg geen budget meer en ik moet naar rechtstreeks toegankelijke hulp. Is mijn zorgaanbieder verplicht om mij te blijven ondersteunen?

Neen.

Als u voortaan een beroep moet doen op rechtstreeks toegankelijke hulp, krijgt de vergunde zorgaanbieder die u ondersteunde op  31 december 2016 van het VAPH dezelfde middelen extra die nodig zijn om u verder te ondersteunen. De zorgaanbieder beslist echter zelf of en hoe hij die middelen gebruikt om u verder te ondersteunen. Praat dus zeker met uw vergunde zorgaanbieder.

Als ik naar prijzen vraag, kan mijn zorgaanbieder die niet geven. Hoe kan het VAPH dan weten of de budgetten te hoog of te laag zijn?

Het VAPH bepaalde  de budgetten op basis van onderzoek en intensief overleg met de sector. Er werden gegevens van heel wat zorgaanbieders en andere overeenkomsten geanalyseerd om, per ondersteuningsfunctie én zorgzwaarte, een gemiddelde waarde te bekomen. Het is ook belangrijk om te kijken naar hoe jouw zorgaanbieder de ondersteuning organiseert. Niet elke zorgaanbieder organiseert de ondersteuning  op dezelfde manier. Dat kan voor prijsverschillen zorgen.

Informeer u goed: een zorgaanbieder moet duidelijk zijn over zijn prijs en welke ondersteuning hij biedt voor die prijs.

Ik wilde mijn ondersteuning niet veranderen, maar deed het toch op aanraden  van mijn zorgaanbieder. Nu daalt mijn budget. Moet mijn zorgaanbieder mij dezelfde ondersteuning blijven geven?

Neen.

De zorgaanbieder moet u alleen dezelfde ondersteuning blijven geven als er niets veranderd is aan de overeenkomst. Als er sinds 1 januari 2017 iets veranderd is, dan is de zorgaanbieder dus niet verplicht u dezelfde ondersteuning te blijven bieden. Ook al gebeurde die verandering op aanraden van de zorgaanbieder.

Gebeurde de verandering op vraag van het VAPH? Dan is de zorgaanbieder wel verplicht om u dezelfde ondersteuning te blijven geven.

Neem zo snel mogelijk contact op met uw vergunde zorgaanbieder om de mogelijkheden te bespreken. Een bijstandsorganisatie kan u hierbij helpen.

Het VAPH berekende mijn budget op basis van de gegevens die mijn zorgaanbieder doorgaf. Hoe weet het VAPH of die gegevens correct zijn?
 

Het VAPH heeft zich gebaseerd op de gegevens die de zorgaanbieders die u ondersteuning boden op 31 december 2016, ons bezorgden.

Het VAPH vergelijkt die  gegevens met de gegevens van  gelijkaardige zorgaanbieders én met andere gegevens van dezelfde zorgaanbieder voor dezelfde periode. Ziet het VAPH opvallende verschillen? Dan bespreekt het VAPH die eerst met de zorgaanbieder. Pas daarna berekent het VAPH het budget van de cliënten van die zorgaanbieder.  

Kan ik de gegevens inkijken die mijn zorgaanbieder bezorgde?

Ja.

De gegevens vindt u in de brief die u midden oktober 2019 kreeg van het VAPH en in het e-loket mijnvaph.be.

De komende acht jaar verandert mijn budget elk jaar. Moet ik mijn overeenkomst met de voorziening (mijn IDO) ieder jaar opnieuw aanpassen?

Neen, dat hoeft niet.

Als u een overeenkomst laat opmaken, kunt u de latere aanpassingen van het budget al laten opnemen in de IDO. Zo hoeft u dat maar één keer te doen. Als u elke aanpassing steeds opnieuw wilt vastleggen, kan dat natuurlijk ook. Praat erover met uw vergunde zorgaanbieder.

Let op: uw vergunde zorgaanbieder moet wel elk jaar de vouchers aanpassen in de registratiesystemen van het VAPH.

Waarom wordt het budget van mensen met een persoonlijke-assistentiebudget niet aangepast?

De huidige aanpassingen zijn voor mensen die al zorg en ondersteuning kregen via een vergunde zorgaanbieder via het oude systeem. In dat oude systeem was er om verschillende redenen ongelijkheid ontstaan tussen de voorzieningen. Die wordt nu aangepakt.

Mensen met een persoonlijke-assistentiebudget vallen daarbuiten, omdat zij voor de invoering van de persoonsvolgende financiering geen gebruik maakten van de ondersteuning van een van die vergunde zorgaanbieders.

Sommigen hebben een persoonlijke-assistentiebudget én krijgen ondersteuning bij een zorgaanbieder. Het budget voor de ondersteuning die ze krijgen via de voorziening op 31.12.2016, werd mogelijk aangepast. Zij kregen dan een brief midden oktober.

Waarom krijg ik geen persoonsvolgend budget meer en moet ik naar rechtstreeks toegankelijke hulp?

Het budget voor de ondersteuning die u kreeg op 31 december 2016, ligt lager dan het laagste persoonsvolgend budget. Daarom beschikt u niet langer over een budget.  De ondersteuning die u krijgt kan gewoon verder lopen, nu via de rechtstreeks toegankelijke hulp. Het kan gaan over:

● tijdens individuele gesprekken met een hulpverlener  vragen stellen over de organisatie van het huishouden, administratie …

● in de dagopvang samen koken met anderen, op stap gaan, tekenen …

● een verblijf als het even niet lukt om alleen thuis te wonen 

Belangrijk: Het VAPH financiert uw vergunde zorgaanbieder om verder rechtstreeks toegankelijke hulp te bieden. Bespreek met de vergunde zorgaanbieder om te bekijken of en hoe die ondersteuning kan verdergezet worden.

Waarom gebeuren deze aanpassingen nu pas en niet al bij de start van de persoonsvolgende financiering?

Omdat we in de eerste plaats wilden dat de persoon met een handicap zijn ondersteuning ononderbroken kon verder zetten, is er bij de invoering van de persoonsvolgende financiering voor gekozen om de middelen van een voorziening te verdelen over haar cliënten, volgens het profiel van de cliënt. Dat bood op dat ogenblik de beste garanties voor de cliënten dat hun ondersteuning kon verder lopen.

Het had echter ook als gevolg dat iemand over een heel ander budget kon beschikken dan iemand met vergelijkbare ondersteuning uit een andere voorziening. Die situatie is niet wenselijk, omdat ze de keuzemogelijkheden voor de persoon met een handicap beperkt. 

Er zijn verschillende, in het verleden gegroeide oorzaken voor die verschillen in financiering tussen de zorgaanbieders. De voorbije maanden hebben de overheid  en de sector samen een aanpak uitgewerkt om die verschillen weg te werken. Personen met een handicap met dezelfde vraag en dezelfde nood aan zorg en ondersteuning krijgen voortaan ook een gelijkwaardig budget.

Mijn persoonsvolgend budget wordt omgezet in rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Krijg ik dan nu een zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget (BOB))?

Neen.

Personen van wie de ondersteuningsvraag niet hoog genoeg is om een persoonsvolgend budget (PVB) te krijgen, krijgen de mogelijkheid om hun ondersteuning in de vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp voort te zetten. Ze krijgen echter niet automatisch een zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget).

Voorlopig bestaat er ook geen aanvraagprocedure voor het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget).

 

Mijn budget stijgt met maar liefst XXX euro. Maar dat bedrag krijg ik pas binnen 8 jaar. Dat vind ik veel te lang wachten en daarom wilde ik nu al een verhoging van mijn budget vragen. Kan dat?

De afspraak is dat uw budget geleidelijk aan wordt aangepast, over een vast bepaalde periode. Uw budget stijgt daarbij elk jaar, op 1 januari. Dat is ook zo wanneer uw budget over 4 of 5 jaar wordt aangepast. Over welk bedrag het dan telkens gaat leest u in de brief die u hierover van het VAPH ontving, of u kunt het opvolgen in mijnvaph.be.
U kunt altijd met je zorgaanbieder bespreken wat mogelijk is.


Mijn (vergunde) zorgaanbieder zegt dat deze correctieronde een besparing is.

De correctiefase 2 gebeurt volledig budgetneutraal. Dat wil zeggen dat dezelfde middelen die voor de overgang naar de persoonsvolgende financiering gebruikt zijn, bij de correcties behouden blijven, niet minder of meer.

Uw budget is gebaseerd op uw daadwerkelijke ondersteuningsnood en zorgzwaarte op 31 december 2016. Die gegevens heeft uw zorgaanbieder aan het VAPH bezorgd. Het budget dat u daarvoor krijgt op het einde van deze correctie is gelijkwaardig aan het budget van elk ander persoon met een gelijkwaardige ondersteuning en zorgzwaarte die ook al in 2016 een budget had bij een vergunde zorgaanbieder. Ongeacht of uw budget daalt of stijgt.


Mijn werkgever stelt dat CF2 toch een besparing is, omdat er bespaard wordt in de budgetcategorieën.

De correctiefase 2 gebeurt volledig budgetneutraal. Dat wil zeggen dat dezelfde middelen die voor de overgang naar de persoonsvolgende financiering gebruikt zijn, bij de correcties behouden blijven, niet minder of meer.

Mijn budget wordt stopgezet op 1-1-2020. Mijn zorgaanbieder krijgt in ruil middelen maar is niet verplicht mij verder ondersteuning te bieden. Waarom krijg ik dan geen zorgbudget Handicap (BOB)?

Uw zorgaanbieder krijgt inderdaad bijkomende middelen om de zorg verder te zetten, die u van hem kreeg met uw budget. Zorgaanbieders engageren zich om uw ondersteuning verder te zetten, maar zijn daartoe niet verplicht.

Verliest u uw persoonsvolgend budget, dan ontvangt u niet automatisch een zorgbudget handicap (BOB).

Echter: iedereen die over een persoonsvolgend budget beschikt, kan dat vrijwillig stopzetten en ontvangt vervolgens automatisch een zorgbudget handicap (BOB). 

Hebt u een brief van het VAPH ontvangen waarin staat dat uw persoonsvolgend budget wordt stopgezet vanaf 1 januari 2020 en u gebruik kunt maken van de rechtstreeks toegankelijke hulp,dan  kunt u dus zelf uw persoonsvolgend budget stopzetten. U kunt dat tot en met 31 december 2019. Tot die datum beschikt u immers nog over uw persoonsvolgend budget. Daarna is deze mogelijkheid er voor u niet meer.

Ongeacht of u uw persoonsvolgend budget vrijwillig stop zet of niet, bespreekt u daarnaast met uw zorgaanbieder of en hoe uw ondersteuning vanaf 1 januari 2020 zal worden verder gezet.

Het VAPH voorziet extra maatregelen opdat u geholpen kunt worden om alternatieven te zoeken voor de wijze waarop uw zorg en ondersteuning vandaag wordt georganiseerd. Hiertoe zoekt het VAPH samenwerking  met bijstandsorganisaties, diensten ondersteuningsplan en gebruikersorganisaties. Informatie daarover volgt.

Opmerking: het Vlaamse Regeerakkoord vermeldt een aanpassing van onder meer het huidige zorgbudget handicap (BOB). Wat dit inhoudt is op dit ogenblik nog niet bepaald, maar een mogelijkheid is dat het geschrapt of gestroomlijnd wordt met de overige zorgbudgetten (die lager zijn).