Wat is het Persoonsvolgend Budget (PVB)?

Heb je nood aan meer ondersteuning dan wat je met een zorgbudget en RTH kan organiseren, dan kan je een Persoonsvolgend Budget (PVB) aanvragen. Dat is een budget voor mensen die nood hebben aan meer intensieve en frequente ondersteuning. Om een PVB te kunnen ontvangen, moet er een aanvraagprocedure doorlopen worden. Deze procedure start met het opmaken van een ondersteuningsplan PVF.

In dat ondersteuningsplan bekijk je, aan de hand van de vijf cirkels, welke ondersteuning je nodig hebt en hoe je die ondersteuning wil en kan organiseren. Wat kan je nog zelf? Welke ondersteuning willen je gezinsleden en mensen uit je informele netwerk opnemen? Op welke reguliere diensten in je buurt zal je beroep doen? Welke ondersteuning kan je enkel realiseren met een tegemoetkoming van het VAPH.

Het PVB bestaat in 3 vormen:

  • Cashbudget, waarmee je je ondersteuning zelf kan organiseren
  • Voucher, om je ondersteuning bij door het VAPH vergunde voorzieningen te betalen. Een voucher is een soort bon of cheque, waarmee je terecht kan in een voorziening voor opvang of begeleiding. Je kiest zelf bij welke voorziening je terecht wil, het VAPH zorgt dan voor de betaling van de voorziening. Een budget in voucher hoef je dus niet zelf te beheren.
  • Combinatie van cash en voucher. Je krijgt dan een deel van je budget in cash, een ander deel in voucher.

Wat is het verschil tussen een cashbudget en een voucher?

Het PVB kan uitbetaald worden in cash, via een voucher of met de combinatie van beide.

Het cashbudget is een bedrag dat het VAPH rechtstreeks aan de persoon met een handicap betaalt. Dit bedrag kan je besteden aan de ondersteuning die je zelf organiseert, bijvoorbeeld aan assistenten die je aanwerft of diensten die je inkoopt (bij door het VAPH vergunde of bij andere organisaties). In het beheer van je cashbudget kan je je laten bijstaan door daarvoor erkende organisaties, de bijstandsorganisaties.

Een voucher kan je enkel gebruiken om ondersteuning te krijgen van diensten die door het VAPH vergund zijn. Bij dit systeem krijg je een bepaald pakket aan middelen (een voucher) toegewezen in functie van de ondersteuning die je nodig hebt. Je kiest zelf de vergunde VAPH-zorgaanbieder, waar je daarvoor terecht wil. Het VAPH vergoedt die diensten rechtstreeks. Je moet het voucher-deel van het PVB dus niet zelf beheren. De voucher heeft ook als voordeel dat het administratief veel eenvoudiger is, zowel voor jou, als voor de zorgaanbieder.

Wat is het vrij besteedbaar bedrag?

Afhankelijk van jouw budgethoogte krijg je een vrij besteedbaar bedrag. De laagste budgetten mogen 1.800 euro vrij besteden, de hoogste budgetten vanaf categorie 5 mogen 3.600 euro vrij gebruiken. De hoogte van het vrij te besteden bedrag wordt bij de opstart procentueel aangepast aan het jaarbudget waar je dat jaar nog recht op hebt. 

Opgelet, heb jij na 17 maart 2020 een aanvraag ingediend voor een persoonsvolgend budget (PVB)? Dan kom je terecht in 1 van de 24 nieuwe budgetcategorieën. Deze categorieën bepalen hoe hoog je PVB zal zijn. In dat geval mag er 1800 euro vrij besteed worden in categorie 1 tot en met 7 en 3600 euro in categorie 8 tot en met 24.

Heb je vóór 17 maart 2020 deze documenten ingediend bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)? Dan kom je in 1 van de 12 'oude' budgetcategoriën terecht.

Een voorbeeld: Je hebt recht op een vrij besteedbaar bedrag van 1.800 euro. Als je pas in september opstart, zal je maar 600 euro krijgen om vrij te besteden. Er zijn immers maar 4 maanden te overbruggen. Vanaf januari zal je wel 1.800 euro krijgen om vrij te besteden, want dan gaat het om een heel jaar.

Het vrij besteedbaar bedrag mag je letterlijk vrij besteden. Je hoeft er dus geen enkel bewijs voor bij te houden. Je kan dit bijvoorbeeld gebruiken voor je bankkosten, consumpties en inkomtickets van je persoonlijke assistent, ... 

Opgelet, dit vrij besteedbaar bedrag gaat af van je jaarbudget. Er moet dus voldoende budget over zijn om dit te kunnen gebruiken. Bij een voucher kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de vergunde zorgaanbieder het hele jaarbudget nodig heeft. In dat geval kan je het vrij besteedbaar bedrag niet gebruiken.

Wie komt in aanmerking voor een PVB?

Personen voor wie het zorgbudget niet voldoende is, kunnen een Persoonsvolgend Budget aanvragen. Dit is voor mensen die nood hebben aan meer intensieve en frequente ondersteuning van assistenten, diensten of zorgaanbieders, al dan niet door het VAPH vergund.

Kijk hier naar het filmpje over trap 2 van de Persoonsvolgende Financiering.

Wat is trap 2?

Hoe vraag ik een PVB aan

werking DOP

Hoe vraag ik een PVB aan

werking DOP

Persoonsvolgend Budget (cash)