Visie

Voor absoluut vzw staat de persoon met een handicap centraal. Absoluut vzw informeert mensen op een deskundige en onafhankelijk wijze over alle mogelijkheden van de Persoonsvolgende Financiering. Absoluut vzw helpt alle betrokkenen bij het maken van doordachte keuzes en ondersteunt bij de besteding van het Persoonsvolgend Budget.

MISSIE

Absoluut vzw vertrekt vanuit een persoonlijke aanpak en ondersteuning op maat. Zo kunnen ook personen met een handicap de ondersteuning die ze wensen zelf organiseren. Absoluut vzw is een collegiale en betrouwbare partner voor:

- alle budgethouders en hun netwerk
- diensten die instaan voor zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap
- beleid

WAARDEN

Onafhankelijk en betrokken:
Jouw keuzes zijn ons vertrekpunt en deze zetten we samen om in de praktijk. Dit doen we ongeacht je alleen woont of met verschillende mensen samen, ongeacht je kiest voor een budget in cash of in voucher.

Betrouwbaar:
Absoluut vzw doet wat ze belooft. We maken duidelijke afspraken en voeren een open en eerlijke communicatie.

Absoluut vzw staat garant voor inhoud en kwaliteit.
Absoluut vzw garandeert een snelle service en een antwoord op jouw vragen.

Samen sterker:
Samen met jou werkt absoluut vzw aan het sterker maken van jezelf zodat je zo zelfstandig mogelijk eigen en bewuste keuzes kan maken.

In het belang van onze leden en onze dienstverlening bouwt absoluut vzw een sterk netwerk uit, binnen en buiten de sector van personen met een handicap. Dit zorgt ervoor dat jij als budgethouder een ruim aanbod krijgt als mogelijk antwoord op jouw ondersteuningsvraag.
Absoluut vzw leert hierbij ook van voorbeelden over de Vlaamse grenzen heen.

Waarden gedreven ondernemen:
Onze leden mogen er op rekenen dat absoluut vzw een stevige organisatie is die actief aan beleidsbeïnvloeding doet. Dit gebeurt steeds vanuit jouw ervaringen met een persoonlijk budget en op een kritisch-constructieve wijze.

Absoluut vzw streeft er naar dat de middelen in de sector niet verspild worden en er zoveel mogelijk mensen mee geholpen worden. Het wegwerken van de wachtlijsten blijft een essentieel punt.