SNEL INFORMATIE
Sluit snel informatie

Wat te doen na overlijden?

Indien de persoon met een handicap sterft, dan stopt het recht op een PAB.

De assistenten in dienst mogen vanaf het overlijden ook geen prestaties meer verrichten. Er mag wel een verbrekingsvergoeding worden uitbetaald. De verbrekingsvergoeding voor de assistenten mag maximum 1/4e van het jaarbudget zijn. Soms kan het gebeuren dan het jaarbudget niet toereikend is, in dat geval kan het VAPH nog 1/4e bovenop het jaarbudget uitbetalen voor verbrekingsvergoedingen.

Indirecte kosten die te maken hebben met het afsluiten van het administratief dossier (telefoonkosten, bankkosten, kopieën, postzegels,…) worden door het VAPH aanvaardt.

Ook kosten van een bijstandsorganisatie om te ondersteunen bij de afsluiting mogen nog ingebracht worden.

Wat moet er allemaal in orde gebracht worden?

Er moet een contactpersoon of een erfgenaam opgegeven worden (+bewijs wie erfgenaam is) die het dossier zal afhandelen en die bij vragen kan gecontacteerd worden door het team Budgetbesteding.

Het VAPH moet verwittigd worden: er moet een overlijdensakte opgestuurd worden naar het team Budgetbesteding.

Indien u werkt met een sociaal secretariaat, dan moet de erfgenaam of de contactpersoon het sociaal secretariaat op de hoogte brengen van het overlijden, dit door middel van een overlijdensakte of via mail.

Indien u werkt met dienstencheques: de dienstencheques opsturen naar Sodexo met de vraag voor uitbetaling. Je kan dit via de website doen of via een bepaald formulier dat je ook op de website kan terugvinden. De nog geldige dienstencheques die gekocht werden dit kalenderjaar worden bijna volledig terugbetaald. Er wordt een administratieve kost van €0,25 aangerekend per bestelling. Indien de dienstencheques gekocht werden in het vorig kalenderjaar, wordt elke dienstencheque terugbetaald aan 70% + er wordt een administratiekost van €0,25 aangerekend.

Indien u werkt met vrijwilligers, dan moeten er geen formaliteiten verricht worden. Het zijn de vrijwilligers die een overeenkomst hebben met de vrijwilligersorganisatie.

Indien u werkt met een interimkantoor, dan moet je hen op de hoogte brengen aan de hand van de overlijdensakte van de budgethouder

Indien u werkt met gezinshulp, dan moet je enkel de dienst op de hoogte brengen.

Aan het VAPH kan je een attest vragen voor de bank en/of notaris, waarin er bevestigd wordt dat het geld van de PAB-rekening niet in de nalatenschap kan opgenomen worden. Met dit attest kan de PAB-rekening gedeblokkeerd worden bij de bank. Indien de rekening geblokkeerd is, kunnen de erfgenamen toch nog betalingen uitvoeren. Ze moeten dan wel naar het loket van de bank gaan en vragen om de rekeningen te betalen. De bank zal dan de facturen betalen indien er nog voldoende geld op de PAB-rekening staat.

De erfgenaam of de contactpersoon brengt alle betrokken instanties op de hoogte van het overlijden(interimkantoor, arbeidsongevallenverzekering,…)

Na indiening van de laatste kosten maakt het VAPH een eindafrekening op rekening houdend met de laatste bijstorting en het resterend werkkapitaal. Via een afrekeningsbrief zal je op de hoogte gebracht worden welk bedrag er nog moet teruggestort worden.