Nieuwe noodprocedure PVB.

Wist je dat je bij bepaalde situaties een Persoonsvolgend Budget (PVB) via de noodprocedure kan aanvragen? Tot 31 januari 2023 maakte het VAPH nog het onderscheid tussen de procedures ‘noodsituatie’ en ‘maatschappelijke noodzaak’. Op 1 februari treedt een nieuwe procedure in werking, namelijk de ‘noodprocedure’.  Wanneer kan je een PVB via de noodprocedure aanvragen?  Als […]

Wat mag je wel of net niet betalen met je PVB?

Met het persoonsvolgend budget (PVB) kan je zorg en ondersteuning vergoeden binnen je eigen netwerk, via vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Zorg en ondersteuning kan echter een breed begrip zijn.   Waar ligt de grens tussen activiteiten die wel of net niet in aanmerking komen voor betaling met […]