De eerste 1.100 wachtenden in prioriteitengroep 2 krijgen de helft van hun budget.

De eerste 1.100 wachtenden in prioriteitengroep 2 krijgen de helft van hun budget

De Vlaamse regering maakt 20 miljoen euro vrij om mensen uit prioriteitengroep 2 voor een deel al te kunnen tegemoetkomen. Dankzij deze extra middelen kunnen de 1100 personen uit prioriteitengroep 2 die al het langste wachten de helft van hun toegewezen budget of meervraag krijgen. Een meervraag wil zeggen dat je al een Persoonsvolgend Budget […]

Wat mag je wel of net niet betalen met je PVB?

Met het persoonsvolgend budget (PVB) kan je zorg en ondersteuning vergoeden binnen je eigen netwerk, via vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Zorg en ondersteuning kan echter een breed begrip zijn.   Waar ligt de grens tussen activiteiten die wel of net niet in aanmerking komen voor betaling met […]