Meer mogelijkheden met het PAB.

Vanaf 1 december kunnen PAB-budgethouders hun budget ruimer inzetten. Zo kunnen PAB-budgethouders meer zorg en ondersteuning op maat regelen voor hun kind.   Wat is er veranderd sinds 1 december?  Je kan dagondersteuning inkopen bij een multifunctioneel centrum (MFC). Daarvoor was dat niet mogelijk.  Je kan maximaal 155 dagen dagondersteuning/dagopvang inkopen. Dat kan bij MFC, […]

De PAB-aanvraagprocedure is vereenvoudigd.

In een nieuw besluit van de Vlaamse Regering wordt de aanvraagprocedure voor het Persoonlijke-Assistentiebudget vereenvoudigd.   Hoe verloopt de aanvraagprocedure nu? Jaarlijks wordt één IRPC georganiseerd op het ogenblik dat er geld is om PAB ’s toe te kennen. Een Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie (IRPC) of een orgaan van gebruikers en mensen van het VAPH beoordelen […]